MENY

Økt tilfredshet med SiS

Studentene har aldri vært mer fornøyde med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) sine tilbud, viser en undersøkelse gjort av TNS Gallup.

SiS oppnådde sin høyeste score siden målingene startet i 2000, ifølge Studentsamskipnaden. SiS er helt i toppsjiktet i Norge, der bare Studentsamskipnaden i Ås har en høyere score.

Det er spesielt avdelinger som SiS sportssenter og SiS barnehage som drar opp snittet, men også SiS helse (psykologer og sosionom) viser til en betydelig i økning i tilfredshet blant sine brukere.

Studentene føler at de mottar mer informasjon om tilbudene SiS har i tillegg til at det er en økning i bruken av de fleste tilbudene.

Økt studiekvalitet
Også kvaliteten på lærestedene (Universitetet i Stavanger, BI, Misjonshøgskolen og Diakonhjemmets Høgskole Rogaland) viser en oppadgående trend, ifølge undersøkelsen.

– Økt tilfredshet blant studentene betyr at vi gjør noe rett, men vi har allerede satt i gang jobben med å sette oss nye mål for hvordan vi kan bli enda bedre, forteller fungerende direktør Mette Reke.