MENY

Økt UiS-formidling i Store norske leksikon

UiS-artikler i Store norske leksikon er til sammen lest 1,2 millioner ganger i 2019. En økning på 113 prosent fra 2018.

Campus foran Arne Rettedals hus UiS får stadig flere fagansvarlige engasjert av Store norske leksikon.

Med 800 fagansvarlige og 93 millioner leste artikler i 2019 vekker Store norske leksikon internasjonal oppsikt. Universitetet i Stavanger er en sentral støttespiller.

– Det er imponerende mange som leser artiklene i Store norske leksikon (SNL), sier førsteamanuensis Svein Ivar Langhelle ved UiS.

Han er førsteamanuensis i historie og har fagansvar for kirkesamfunn og kristne trossamfunn i leksikonet. Artiklene han har ansvar for ble lest 211 000 ganger i 2019.

Artikkelen om Jehovas vitner er lest 35 116 ganger, mens pietisme er lest 14 263 ganger.

– Det er imponerende mange som leser artiklene. I tillegg ser jeg at de blir mye brukt av andre som refererer til artiklene, sier Langhelle.

Historie og religion

Det er nå 24 fagfolk ved UiS som bidrar i Store norske leksikon (SNL), og disse har ansvar for 2295 artikler.

De 2 295 artiklene UiS-forskere har fagansvar for, er til sammen lest 1 173 950 ganger det siste året. Det er 113 prosent høyere enn artiklene UiS hadde ansvar for i 2018.

UiS har til sammen 6 fagansvarlige innen historie og religion. 

De mest leste artiklene fra UiS er Ketil Fred Hansen fagansvarlig for. Den industrielle revolusjon er lest 88 384 ganger, Svartedauden er lest 78 852 ganger og artikkelen om kolonialisme er lest 35 405 ganger.

Artikkelen som stadig blir lest er Norsk oljehistorie, som i fjor ble lest 35 243 ganger. Det er historieprofessor Marie Smith-Solbakken som er fagansvarlig for den.

Stor tillit blant folk flest

SNL leses av folk i alle aldre, og skoleelever og studenter utgjør den største brukergruppa. 95 prosent av dem mellom 15 og 18 år kjenner nemlig til SNL.no, noe som gjør leksikonet mer kjent enn NRK.no i denne aldersgruppa.

Tilliten til SNL blant folk flest er også høy: 84 prosent svarte i en spørreundersøkelse at de stoler på leksikonet i stor eller svært stor grad. Den høye tilliten kan SNL blant annet takke fagfolk som Svein Ivar Langhelle for.

– SNL skiller seg ut ved at det er basert på vitenskapelig kunnskap, skrevet av eksperter, men samtidig legger vekt på å være godt lesbart og pedagogisk anlagt, sier Langhelle.

Langhelle anbefaler flere kollegaer ved UiS til å melde seg til dyst, både for lesernes og for egen del.

– Jeg synes det er interessant, og jeg lærer også en del selv, for det ligger jo litt arbeid bak tekstene, sier han.

Internasjonalt lederskap

Store norske leksikon er det eneste leksikonet i verden som har overlevd overgangen til den digitale virkeligheten med helt åpent, gratis og noenlunde oppdatert innhold og med høye brukertall. Dette har UiS og resten av de norske universitetene bidratt sterkt til.

Med dette som utgangspunkt samlet SNL i oktober 2019 i alt 16 søsterorganisasjoner fra land i Europa og Nord-Amerika til tidenes største leksikonkonferanse i Brussel, der det ble utvekslet ideer om samarbeid.

SNL-modellen vekker internasjonal oppsikt, og særlig det ansvaret som universitetssektoren i Norge har tatt i fellesskap, er noe flere land nå ønsker å lære av.

Tekst: SNL og Karen Anne Okstad

Førsteamanuensis i historie Svein Ivar Langhelle har fagansvar for kirkesamfunn og kristne trossamfunn i leksikonet.

Portrett av Svein Ivar Langhelle