MENY

Ola Kvaløy fikk Lyses forskningspris

Økonomiprofessor Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger ble i dag tildelt Lyses forskningspris for 2008.

Prisen, som ble delt ut under universitetets årsfest, består av et stipend på kr. 50.000 og et diplom.

– Det er selvsagt en ære og veldig hyggelig å få en slik pris. Jeg er glad for at Universitetet i Stavanger har gode vilkår for forskning. Jeg har fått mulighet til å bruke mye tid på forskningsartiklene mine i de periodene hvor det var nødvendig. Forskning krever mye tid og tålmodighet, sier Kvaløy, som er tilknyttet Institutt for økonomi og ledelse ved UiS.

Høy prestisje
Juryen legger vekt på at økonomiprofessoren har fremhevet seg gjennom vitenskapelig publisering på meget høyt nivå.
Juryen trekker spesielt frem at han fikk publisert en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet American Economic Review. Artikkelen er skrevet sammen med NHH-professor Trond Egil Olsen, som også er professor II ved UiS.

American Economic Review regnes som det mest prestisjetunge av samtlige vitenskapelige økonomitidsskrifter. I både 2006 og 2007 var dette det mest konsulterte vitenskapelige tidsskrift i hele JSTOR-basen, som består av ledende tidskifter innen humaniora, samfunnsfag og realfag.

- En av ytterst få
Artikkelen heter "Endogenous Verifiability and Relational Contracting". Den analyserer sammenhengen mellom formelle og uformelle kontrakter. Blant annet ser den på hvordan regler for kontraktsbrudd og kvaliteten på rettssystemet påvirker uformelle, ikke-bindende avtaler mellom bedrifter eller enkeltpersoner.

– Med publisering i både Review of Finance og American Economic Review er Kvaløy en av de ytterst få i Norge som har publisert i topptidskrift innen både samfunnsøkonomi og finans, sa markedsdirektør Grethe Høiland i Lyse under prisutdelingen.

Aktiv formidler
I tillegg til denne artikkelen, hadde Kvaløy for øvrig omfattende forskningspublisering i 2008. Juryen legger vekt på dette, samt at han er en aktiv formidler og deltager i samfunnsdebatten på sitt fagområde.
Professoren berømmes også for å ha bidratt aktivt til utviklingen av fagmiljøet ved UiS, blant annet gjennom flere programområder for forskning.

Ifølge statuttene skal prisen tildeles en forsker eller forskergruppe ved UiS eller IRIS som i løpet av kalenderåret ”har utmerket seg med fremragende vitenskapelig arbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå”.
Det skal legges vekt på kandidatenes publikasjonsvirksomhet, deres faglige anseelse og deres betydning for eget fagmiljø.

Juryen
Det er energi- og kommunikasjonsselskapet Lyse som hvert år deler ut denne prisen. Markedsdirektør Grethe Høiland sitter i juryen og overrakte prisen under universitetets årsfest torsdag. For øvrig består juryen av:

  • Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger
  • Administrerende direktør Anna Aabø, forskningsinstituttet IRIS
  • Professor Stein Tore Nilsen, Stavanger universitetssjukehus
  • Professor Torstein Jørgensen, Misjonshøgskolen i Stavanger
  • Leder Gunnar Dyrseth, Studentorganisasjonen

 Les mer om universitetets femårsdag her