MENY

OLF sponser matematikkforskning

Oljeindustriens landsforening (OLF) har gitt kr 300.000,- til et forskningsprosjekt i regi av forskergruppen i matematikkdidaktikk på Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk (IAS), UiS.

- Læreres undervisningskompetanse er viktig, og OLF er derfor svært positiv til dette forskningsprosjektet, sier kompetanserådgiver Eli Ane Nedreskår, OLF. Vi er sikre på at dette prosjektet kan bidra til å øke lærernes faglige kunnskaper i matematikk. Det vil igjen kunne øke elevenes kunnskaper og ikke minst stimulere interesse for matematikkfaget.

- Vi både håper og tror at prosjekter som dette kan være med på å snu trenden og at elever kan gå ut av grunnskolen med bedre matematikk-kunnskaper. Olje- og gassindustrien trenger medarbeidere med høy realfag- og teknologikompetanse i fremtiden.

Både TIMSS- og Pisa-undersøkelser har vist at norske elevers kunnskapsnivå i matematikk er lavt i en internasjonal sammenheng.

- Det er dette som er en utfordring for både skoleverket og rekrutteringen til for eksempel olje- og gassindustrien. Det er en utvikling som vi gjerne vil være med på å snu, sier Eli Ane Nedreskår, OLF. 

OLF har tidligere støttet et samarbeid med UiS i realfag for praksislærere som hadde navnet UiS-praksislærere + Realfag = Sant med kr 200.000,- over to år og kr 300.000,- det siste av de tre årene samarbeidet varte.

Kartlegge kunnskaper

- Det er et prosjekt som dreier seg om å kartlegge hvilke kunnskaper som trengs for å undervise i matematikk, sier prosjektlederne universitetslektor Janne Fauskanger og førsteamanuensis Reidar Mosvold, UiS.

Dette er et fagområde som forskere ved University of Michigan har jobbet med i mange år.

- Vi hadde besøk av forskergruppen fra Michigan som presenterte prosjektet på et seminar høsten 2007, sier UiS-prosjektlederne. De amerikanske forskerne hadde utviklet et måleinstrument i form av en spørreundersøkelse for å måle lærernes undervisningskunnskaper. 

- Ett av hovedpoengene med undersøkelsen er at lærere som gjør det bra på undersøkelsen får bedre elevresultater.

Inspirert av Michigan-forskerne er nå faggruppen i gang med et prepilotprosjekt som involverer alle de ni i matematikkdidaktikkgruppen på UiS.

Utvikle norsk metode

- Hensikten er å utarbeide en norsk metode som kan brukes til å måle læreres kunnskaper i matematikk. Det kan ikke bli en kopi av den amerikanske utgaven. Det er kulturforskjeller mellom landene. I bunnen ligger en metode som skal utvikles og som kan brukes til å forbedre kunnskapene til lærerne for å gjøre undervisningen i matematikk bedre i grunnutdanningen og etterutdanningen.

I fjor høst ble det gjennomført en prepilot med fem lærere fra grunnskolen.

- Nå er det meningen å få med 100 lærere i regionen på et mer omfattende opplegg for å utvikle måleinstrument som kan brukes i Norge, sier Fauskanger og Mosvold.

Det er totalt ni forskere fra på UiS som driver prosjektet og som også drar veksler på samarbeid med University of Michigan og Trinity College, Irland. Fire forskere fra matematikkdidaktikk-miljøet reiser til en større konferanse i San Diego i april for å presentere prosjektet.

- Det endelige målet for forskningsprosjektet er å finne områder der lærerutdanningene må styrke innsatsen når det gjelder kunnskapsutvikling i matematikk. Det vil i sin tur styrke lærerkompetansen og bidra til å bedre elevenes læring i matematikkfaget, sier Janne Fauskanger og Reidar Mosvold.