MENY

Olje, klima, utdanning. KÅKÅnomics seminar ved HH UiS

Handelshøgskolen ved UiS i samarbeid med KÅKÅnomics inviterer alle interesserte til seminar om Olje, klima og utdanning. Seminaret finner sted i Arne Rettedals hus, auditorium V-101 på UiS, onsdag 17. oktober kl. 12.15 - 15.00.

Seminaret er todelt.

Del 1: Oljerikdom, klimapolitikk og økonomisk utvikling: Kva kan me lære av forskinga?

Sidan byrjinga av 1970-talet har norsk økonomi vore velsigna av kontinuerleg stimulans frå olje- og gassutvinninga på norsk sokkel. Store delar av Kyst-Noreg har fått eit kraftig oppsving som følgje av aktiviteten rundt utbygging og drift av oljeverksemda på norsk sokkel.

Overskota har sidan hopa seg opp på Oljefondet, som igjen har skapt rom for brei utgiftsauke, slik at heile landet etter kvart har nyte godt av høge løner og stort velferdstilbod. Men olje- og gassutvinninga varer ikkje evig. Utan nye funn kan dei store feltprosjekta være bak oss. Og i bakgrunnen truar klimapolitikk og fornybar energi med å dempe utsiktene for både oljeetterspurnad og oljepris.

Kva er status og utsikter for den internasjonale klimapolitikken, og kva implikasjoner ser ein for seg for oljeproduserande land og regionar som Norge og Stavanger-regionen? Kor viktig er olje- og gassnæringa for økonomisk aktivitet og sysselsetting, og kva utfordringar vil ein stå overfor om utsiktene går mot utfasing av oljeverksemda og omstilling av norsk økonomi? Kva kan forsking og historisk erfaring lære oss om den økonomiske aktiviteten i land og
regionar som er rike på ikkjefornybare naturressursar?

Tre framifrå forskarar vil hjelpe oss å kaste lys over desse og andre spørsmål i ein sesjon som knappast kunne vore meir aktuell for Olje-Noreg.

Hilde C. Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI
Taran Fæhn, forskar 1, Statistisk sentralbyrå 
Torfinn Harding, førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole, 

Møteleiar: Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved UiS


Del 2: Økonomene inntar utdanningsfeltet

Samfunnsøkonomer har lenge vært opptatt av humankapital, og hvor viktig denne abstrakte størrelsen er for å skape vekst og velferd. De har imidlertid ikke vært så opptatt av hvordan humankapitalen utvikles og foredles. Dette har vært pedagogene og psykologene sitt domene. 

Men ikke nå lenger. Utdanning kan nemlig betraktes som investering i humankapital, som i sin tur bidrar til at arbeidsstyrken får høyere kvalitet og produktivitet. Derfor er utdanning for viktig til å bli overlatt til pedagogene og psykologene alene, mener økonomene. Utdanningsøkonomi er dermed vokst frem som et av de største og mest aktive forskningsfeltene innen økonomifaget, med forskningsspørsmål som:

Hvor viktig er barnehagen for barns utvikling og læring? Har klassestørrelse betydning? Tar ungdom kvalifiserte utdanningsvalg? Hvilken betydning har foreldre og familiebakgrunn for barnas prestasjoner på skolen og i arbeidslivet.

Tre fremragende forskere på feltet vil belyse disse og andre spørsmål knyttet til økonomi og utdanning.

Eric Bettinger, professor, Stanford University
Mari Rege, professor, Handelshøgskolen ved Universitet i Stavanger
Mårten Palme, professor, Stockholms Universitet

Møteleder: Ola Kvaløy, professor, Handelshøgskolen ved Universitet i Stavanger

Her er lenke til mer informasjon om KÅKÅnomics 2018 - program legges ut fortløpende.

 

Arne Rettedals hus

Arne Rettedals hus