MENY

Oljedirektoratet besøkte IOR-senteret

Til tross for at vi er naboer på Ullandhaug, renner vi ikke ned dørene hos hverandre. Forrige uke var det Oljedirektoratets tur til å besøke Det nasjonale IOR-senteret.

 • /IOR-senter/Bilder/KRIOD-besøk_2.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Tove Francke, Bjørn Rasen, Tomas Mørch, Kalmar Ildstad og Ingrid Sølvberg får en omvisning på geomekanikklaben. Merete Vadla Madland forklarer gjestene hvordan forskerne arbeider.
 • /IOR-senter/Bilder/KRIOD-besøk.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Forskningsdirektør Aksel Hiorth, dekan Øystein Lund Bø, senterleder Merete Vadla Madland og administrativ koordinator Kjell Pettersen ønsker gjestene velkommen.
 • /IOR-senter/Bilder/KRIOD-besøk_3.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Doktorgradsstudent Emanuela Kallesten forteller gjestene om arbeidet sitt.
 • /IOR-senter/Bilder/KRIOD-besøk_4.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Professor Udo Zimmermann viser fram geologilaben sin.
 • /IOR-senter/Bilder/KRIOD-besøk_5.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Ingrid Sølvberg, Oljedirektoratet, og Merete Vadla Madland med Udo Zimmermann.

Under det to timer lange besøket fikk delegasjonen fra Oljedirektoratet vite mer om hva IOR-senteret jobber med for tiden, høydepunkt fra forskningen og veien videre.

Gjestene var Ingrid Sølvberg, Tove Francke, Tomas Mørch, Kalmar Ildstad, Arvid Østhus og Bjørn Rasen fra Oljedirektoratet. Bakgrunnen for besøket var at de ønsket å vite mer om senteret, og særlig hvordan samarbeidet med industripartnerne fungerer i praksis.

Åpenhet

IOR-senteret er en del av Universitetet i Stavanger, med IRIS og IFE som de viktigste forskningspartnerne. I tillegg finner du en rekke andre forskningsmiljøer og 12 brukerpartnere fra industrien på listen over senterets samarbeidspartnere.

– Hvordan er egentlig samarbeidet med oljeselskapene? Hvordan deler dere informasjon? ville Tomas Mørch, underdirektør Barentshavet, vite.

– Samarbeidet fungerer veldig godt i dag, men det tok litt tid før det løsnet. Et viktig punkt i så måte var retningslinjene som ble lagt fram fra vår tekniske komité. Fri informasjonsflyt og åpenhet om ny kunnskap og innovasjon er grunnleggende for at samarbeidet skal fungere, sier senterleder Merete Vadla Madland og forskningsdirektør Aksel Hiorth.

Kjerneskalasimulator

Madland og Hiorth kunne også fortelle gjestene om senterets nyeste verktøy, kjerneskalasimulatoren.

– Dette er innovasjon – når verktøyene er klare til å tas i bruk av industripartnerne, sier Madland.

Arvid Østhus, underdirektør Nordsjøen nord, sier at Oljedirektoratet i framtiden bør følge opp olje- og serviceselskapene og spørre dem hvordan de faktisk benytter seg av kunnskapen IOR-senteret deler med dem.

For Madland er neste steg på veien å få på plass flere storskalatester. Man kan gjøre mye på laben, men det er felttestene som viser hvordan det hele fungerer i praksis.

– Den viktigste faktoren for å få på plass en eller flere piloter, er mer storskalatesting, men dette er veldig kostnadskrevende. Brukerpartnerne etterspør så klart flere slike tester, men midlene våre strekker dessverre ikke til, sier Madland, med håp om at senteret vil tilgodeses med flere forskningsmidler i årene som kommer.

Tekst og foto: Kjersti Riiber