MENY

Om folkestyre i Forum for historie , kultur og samfunn

Førsteamanuensis Hilde Sandvik (UiO) holder foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 5. desember.

Foredraget har tittelen "Demokratisk teori - historisk praksis, forutsetninger for folkestyre 1750-1850".

Hilde Sandvik presenterer Forskningsrådet-prosjektet ”Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre i Norge og andre land i den europeiske kulturkrets, ca. 1750 til 1850.” Prosjektet startet opp for vel et år siden.

Helt fra revolusjonstiden på 17-1800-tallet har universelle prinsipper hatt en viktig plass i politisk og teoretisk nytenkning. Dette beredte grunnen for tilblivelsen av konstitusjonelle, og senere, demokratiske, styreformer. Samtidig var denne tenkningen en respons på og bearbeiding av ulike praktiske politiske erfaringer.

I dette prosjektet ønsker vi å fokusere nettopp på hvordan de historiske praksiser ga liv til den teoritradisjonen som eksisterer rundt demokratibegrepet. Som historisk orientert prosjekt er det vår målsetning å se hvordan fortidens kamper om makt og definisjoner er vevet inn i hverandre. Vårt fokus er mest på de skandinaviske land og særlig Norge, men konteksten er europeisk og dels amerikansk.

Sandvik vil først presentere prosjektet som helhet og deretter foreløpige resultat i sitt delprosjekt om arbeidet med sivillovbøker i Norge og Sverige i første halvdel av 1800-tallet.. Her fokuserer hun på hensynet til universelle rettigheter og tradisjon i forslagene til ekteskapslovgivning, særlig med hensyn til hvilken myndighet man mente det var forsvarlig å tillegge ektefellene.

Møtet starter kl. 18.00 og finner sted i rom O-101 i Hulda Garborgs hus.

Les mer om Hilde Sandviks prosjekt