MENY

Om simulering av atomer i seminar i naturvitenskap

Overingeniør Jan Kåre Bording, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, UiS, holder foredraget Simulering av atomer i avanserte materialer, torsdag 27. mars kl. 14.15 i rom a 204, Kjølv Egelands hus.

Møtet inngår i seminarserien i naturvitenskap ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Makroskopiske egenskaper til alle materialer er ett resultat av de mikroskopiske kreftene mellom atomer og elektroner.

For å forstå materialer bedre forsøker vi derfor å observere de enkelteatomene og elektronene. Moderne mikroskop er gode nok til å "se" atomer under helt spesielle betingelser, men dette er gjerne ikke nok.

Vi presenterer i dette foredraget en teoretisk metode som kalles "molekylær dynamikk", som simulerer bevegelsen til atomer og elektroner i ett materiale. Vi bruker denne metoden til å forklare ulike egenskaper til materialer som vi presenterer i form av et par eksempler.