MENY

Omstilling, ulikhet og uro på økonomifestival

Hvilke former for ulikhet tåler vi? Hva er egentlig rettferdig? Handelshøgskolen ved UiS er partner til økonomifestivalen KÅKÅnomics 2019 og arrangerer åpent seminar onsdag 23. oktober 2019.

Olof Johansson-Stenmann, professor, Universitetet i Gøteborg, Elisabeth Isaksen, post doc, London School of Economics, Bertil Tungodden, professor, Norges Handelshøyskole og Kalle Moene, professor, Universitet i Oslo. Olof Johansson-Stenmann, professor, Universitetet i Gøteborg, Elisabeth Isaksen, post doc, London School of Economics, Bertil Tungodden, professor, Norges Handelshøyskole og Kalle Moene, professor, Universitet i Oslo. Foto: KÅKÅnomics

Fagseminaret Omstilling, ulikhet og uro foregår på UiS onsdag 23. oktober. Seminaret er gratis og åpent for alle. 

UiS-rektor Klaus Mohn sa følgende i sin innsettelsestale:
– De gode tidene har gavnet rike mer enn fattige. Større forskjeller har gitt næring til populisme og ekstreme politiske interesser, og dermed økt risikoen for politisk uro, opprør og omvelting. Ytringsfrihet og demokrati er ikke lenger noe selvsagt. Massiv materiell framgang har i tillegg lagt et høyt press mot naturen, og gitt opphav til den største utfordringen i vår tid.

Rettferdighet og klimatrussel

KÅKÅnomics sitt fagseminar ved Universitetet i Stavanger tar opp tråden, og spør:

Hvilke former for ulikhet tåler vi? Hva er egentlig rettferdig? Og hvilke økonomiske og fordelingsmessige problemer står vi overfor hvis vi tar – eller ikke tar – klimatrusselen på alvor?

Fire fremragende samfunnsøkonomer vil hjelpe oss til å kaste lys over disse og andre spørsmål vi trenger kloke svar på.

Kalle Moene, professor, Universitet i Oslo
Bertil Tungodden, professor, Norges Handelshøyskole
Elisabeth Isaksen, post doc, London School of Economics
Olof Johansson-Stenmann, professor, Universitetet i Gøteborg

Møteleder: Ola Kvaløy, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Fire dager med økonomifestival

KÅKÅnomics 2019 deltar over 180 fag- og ressurspersoner fra inn- og utland fordelt på rundt 80 arrangement på 12-14 scener over fire dager i Stavanger sentrum. Hovedkonferansen i 2019  finner sted torsdag 24. oktober og har tittelen: The Political Economy of Energy

Programmet for økonomifestivalen og billetter til de ulike arrangmentene finnes på nettsiden: kåkånomics.no (ekstern nettside). Merk at det er egne student- og honnørpriser.

Logo KÅKÅnomics 2019