MENY

Ønsker du mer kompetanse innen religionsstudier?

Kulturelt og religiøst mangfold øker og skaper nye utfordringer i mange yrkesgrupper. Nå tilbyr UiS sammen med UiS EVU og Kirkelig dialogsenter i Stavanger et kurs for lærere som ønsker mer kompetanse innen religionsstudier.

Bildet viser hender som holder et kors. Kurset "Kultur-, religions,- og livssynsdiaolog vil lære deg mer om ulike religioner og livsyn.

Det kulturelle og religiøse mangfoldet i samfunnet øker og det skaper nye utfordringer i mange yrkesgrupper. For å forstå hverandre behøver vi å kjenne hverandre bedre, og her kan dialog både være en vei og et mål.

Kulturelt mangfold

Tar du kurset "Kultur-, religions,- og livssynsdiaolog, vil du lære mer om ulike religioner og livssyn. Undervisningen vil bli gitt av vitenskapelige ansatte ved Institutt for kultur og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS) og andre fagpersoner, men også mennesker med ulik religiøs og livssynsmessig posisjon og bakgrunn fra ulike kulturer vil delta i undervisningen.

Kurset gir 15 studiepoeng og passer godt for deg som er lærer og som ønsker mer kompetanse innen religionsstudier. På dette kurset vil du få kunnskap om det kulturelle, religiøse og livssynsmessige mangfoldet som preger dagens norske samfunn, med særlig vekt på islam, den kristne tradisjonen og livssynshumanismen. 

Religionsdialog

Studiet legger spesiell vekt på forholdet mellom ulike religioner og livssyn. Det tar derfor opp religionsdialog og dialog mellom religiøse og ikke-religiøse representanter som en metode for å skape kontakt, kunnskap og kritisk refleksjon mellom individer og grupper med ulike ståsteder. Du vil lære å planlegge og gjennomføre dialog i praksis og du vil få en forståelse for mangfoldets potensial som samfunnsbyggende ressurs og som ressurs for læring og utvikling.

For å søke dette kurset trenger du generell studiekompetanse. Søknadsfristen går ut 17. juni, og oppstart er høsten 2016. Les mer om kurset, påmelding, pris og arbeidskrav ved å trykke deg inn på denne siden


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Istock photo