MENY

Ønsker medisinstudier til SUS og UiS

Nær halvparten av norske medisinstudenter tar utdanningen i utlandet. Det vil Venstre og Iselin Nybø gjøre noe med. I sitt alternative budsjett setter de av tre millioner kroner til å utrede utdanning av flere medisinstudenter i Stavanger.

Iselin Nybø på sykepleielaben ved UiS -Det er ingen grunn til at vi ikke skal kunne starte medisinutdanning i Stavanger, sier Iselin Nybø, på besøk på sykepleielaben ved UiS.

– Vi har et stort behov for leger i Norge. Det er ikke noe galt å studere utenlands – vi oppmuntrer til det – men det er urovekkende når årsaken er at vi ikke har nok studieplasser til å utdanne våre egne leger, sier Iselin Nybø.

Hun er rogalandsrepresentant fra Venstre på Stortinget, hvor hun er nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Vil utvide medisinutdanningen

Nybø er klar på at vi må utvide medisinutdanningen slik at vi får flere leger utdannet i Norge.

– Leger som blir utdannet i Norge er tett på spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Vi har en helt annen mulighet til å tilpasse undervisningen til de behovene vi har og det systemet vi har, sier hun.

Utfordringen har vært den kliniske delen av utdanningen, som begrenser hvor mange studenter som kan utdannes. Ifølge Nybø er Stavanger universitetssjukehus (SUS) nå klare for tilby deler av medisinutdanningen.

– SUS har potensial for å ta imot flere studenter til den kliniske delen av utdanningen. SUS har de siste årene bygd opp forskning og kompetansemiljø som gjør at de er klare, sier Nybø.

Må tenke stort

Nytt sykehus på Ullandhaug gir også muligheter til å tenke nytt og annerledes.

– Vi må tenke stort på vegne av SUS og UiS, som er viktige institusjoner i regionen. Det er ingen grunn til at vi ikke skal kunne starte medisinutdanning her, sier Nybø.

Venstre har derfor i sitt alternative budsjett satt av tre millioner kroner til å utrede hvordan flere medisinstudenter kan utdannes ved SUS. Pengene går til Universitetet i Bergen (UiB), som skal stå for utredningen om hvordan man kan øke antall medisinstudenter ved SUS og hvordan UiS skal involveres i dette arbeidet.

Medisin ved UiS

Nybø mener klinisk utdanning av leger på SUS er et første skritt på veien til å opprette medisinstudiet ved UiS.

– Det er ikke realistisk at vi får et medisinsk fakultet over natta. Vi må tenke langsiktig. Men det er viktig at vi løfter ambisjonene for universitetet. Medisinstudiet vil være en naturlig vei å gå med ny lokalisering av sykehuset, sier Nybø.

Dette er musikk i ørene for rektor Marit Boyesen:

– UiS etablerer neste år et eget helsefakultet der hensikten nettopp er å kunne utvikle flere helsefaglige utdanninger. Vi har et særlig ønske om å styrke samarbeidet med SUS om etablering av medisinutdanning i Stavanger. Forslaget til Venstre er et glimrende grep for å komme videre i prosessen. Koplingen til UiB er en helt riktig prioritering, sier Boyesen.

Satser på kunnskap

I sitt alternative budsjett viser Venstre stor vilje til å styrke universitets- og høgskolesektoren. De foreslår blant annet 200 nye stipendiater, halvparten øremerket de offentlige høgskolene og de nye universitetene, og 100 nye post-doc-stillinger. Videre har de lagt inn 90 millioner kroner i kompensasjon til de som taper på innføring av nytt finansieringssystem i UH-sektoren og 1000 nye studieplasser i IKT.

– Det er flere grunner til at vi ønsker å løfte sektoren. Vi er midt i en omstilling, og kunnskap og kompetanse er det vi skal leve av i framtiden. Kunnskap og forskning er viktig for Venstre, sier Nybø.

Hun ble kraftig provosert da regjeringen la fram den nye finansieringsmodellen, og viser til at UiS blant annet vil tape 18 millioner kroner på omleggingen.

– Utslagene for de nye universitetene blir for store. Derfor legger vi inn penger for å smøre innføringen slik at ingen går i minus, sier hun.

AM-bygg på topp

Skuffelsen var stor ved UiS og Arkeologisk museum (AM) da regjeringen i begynnelsen av oktober la fram sitt forslag til statsbudsjett uten at det var satt av penger til et nytt bygg ved museet.

Venstre gir regjeringen omkamp og vil kjempe for nybygget i budsjettforhandlingene med regjeringen. De ønsker en startbevilgning på 15 millioner kroner og har satt bygget på topp på sin liste over byggeprosjekter det haster med å starte.

– Prosjektet har vært klart i årevis og mer plass er helt prekært for museet. Det vil være bra både for Stavanger og regionen om Arkeologisk museum får nybygget sitt, sier hun.

Budsjettforhandlingene startet i Stortinget denne uken. Tidligere år har partiene ikke kommet til enighet før i slutten av november.

– Forhandlingene har vært tøffe før, men i år blir de ekstra krevende. Det kommer til å ta tid, sier Iselin Nybø.

Tekst: Benedicte Pentz
Foto: Asbjørn Jensen