MENY

Ønsker mer forskning på terror og ekstremisme

Et ekspertutvalg, hvor senterleder Sissel H. Jore ved SEROS var med, mener det er behov for mer forskning på ekstremisme, terrorisme og radikalisering i Norge.

På oppdrag fra Forskningsrådet har utvalget lagt fram en rapport for framtidig forskning på områdene ekstremisme, terrorisme og radikalisering.

Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om hvordan vi forebygger terrorisme. Vi har altfor liten kunnskap om hvilke mottiltak som virker, og hva som er effektene av disse. Terrorisme får ekstremt mye oppmerksomhet i samfunnet vårt, og det er viktig at vi får oppskalert forskningen slik at den er samsvarer med kunnskapsbehov i samfunnet – sier Sissel H. Jore.

Sissel H. Jore er senterleder og førsteamanuensis ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved UiS.

Saken er også omtalt i Khrono (ekstern lenke).

Foto av Sissel H. Jore, som forsker på samfunnssikkerhet og terrortrusler.

Sissel H. Jore forsker på samfunnssikkerhet og terrortrusler.