MENY

Ønsker nye krav i helsevesenet

Tirsdag kom Stortingets helse- og omsorgskomite til SAFER for å se hvordan simulering blir brukt som verktøy for å trene opp helsepersonell. Komitéleder Bent Høie (H) tror det vil bli økt nasjonalt fokus på sikkerhet de nærmeste årene.

Helse- og omsorgskomiteen ba selv om å få besøke SAFER (Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research).

Læringssenteret, som er opprettet i et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssjukehus og Laerdal Medical AS, har som formål å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet.

– Viktig samarbeid
– Jeg synes det er veldig viktig at komiteen får se denne typen senter og måten partene samarbeider på. Vi har vært i San Francisco og besøkt det medisinske senteret Kaiser Permanente, og jeg synes det er viktig å se at det er noe som ligner i Stavanger, sier Høie.

Mens komiteen får omvisning, er det full aktivitet hos SAFER. Jordmødre får trent seg i hva som skal gjøres når mor blør etter fødsel, og sykepleierstudenter skal hjelpe pasient Nora som har en postoperativ blødning.

Statoil har et tre dagers kurs om akuttmedisinske prosedyrer, og ambulansetjenesten prøver å gi lærlinger fingertuppfølelse på utstyr før de skal ut i praksis.

Unik trening
– Det er mye snakk om feil i helsevesenet, men vi må fokusere mer på å forebygge uønskede hendelser. Kommunikasjon og samhandling er viktig, og det er mye å hente i tverrfaglig samarbeid, sier Elsa Søyland, daglig leder ved SAFER.

Søyland mener det bør komme lovfesta krav om kurs i simulering innen helsevesenet, slik det allerede er i flere andre industrier. Også Kari Vevatne, instituttleder ved Institutt for helsefag ved UiS, tror det er veien å gå.
 
– Samarbeidet som er skapt her på SAFER gir oss en unik mulighet til å simulere reelle situasjoner, og treningen viser seg å ha stor effekt. Forskning på pasientsikkerhet er veldig viktig internasjonalt, men i Norge har vi forsket lite. Vi må komme oss mer på banen, og det krever ressurser. Jeg håper politikerne ser viktigheten av dette, sier Vevatne.

Vil fremme forslag
Bent Høie tror det som skjer på SAFER er begynnelsen på noe større og landsomfattende, og sier det i framtiden bør komme nasjonale krav – slik det er for mange andre grupper. Høie vil selv være med og fremme forslag om dette.

– Vi ser for eksempel at flere dør i trafikken, og da er sikkerhet og kvalitet avgjørende. Simulering er ett av de virkningsfulle virkemidlene. På grunn av samhandlingsreformen i helsevesenet, som ble vedtatt i vår, vil det også være bruk for sentre. På den måten vil kommunehelsetjenesten få mulighet til å trene seg på nye arbeidsmetoder, sier Høie.

At simulering gir viktig erfaring kan Sissel Eikeland Husebø skrive under på. I løpet av komitébesøket har koordinator for UiS på SAFER ledet to grupper sykepleierstudenter gjennom et scenario med blødninger etter operasjon.

– Studentene lærer kolossalt mye. Bare fra første til andre gang vi gikk gjennom scenarioet var det stor forandring, sier Husebø.