MENY

Ønsker undersøkelseskommisjon til Stavanger

Den uavhengige kommisjonen som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgssektoren, bør legges til Stavanger-regionen. Her finnes allerede landets fremste sikkerhetsmiljø.

Sveinung Stensland, Christine Sagen Helgø og Marit Boyesen Landets fremste sikkerhetsmiljø gjør Stavanger til en naturlig plassering for kommisjonen, ifølge stortingsrepresentant Sveinung Stensland, ordfører Christine Sagen Helgø og rektor Marit Boyesen.

– De aller fleste opplever en trygg og god helsetjeneste. Men når noe går galt, er det viktig at vi lærer av det, sier Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Rogaland fra Høyre.

Regjeringen foreslår derfor å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Naturlig plassering i regionen

Stensland er klar på at Stavanger vil være en naturlig plassering for kommisjonen, fordi regionen har landets fremste sikkerhetsmiljø.  

– Tilgang på kompetanse vil være helt nødvendig for arbeidet kommisjonen skal gjøre, som å kartlegge hendelsesforløp og utvikle kunnskap om komplekse årsakssammenhenger. Kommisjonen må derfor etablere samarbeid med et sterkt fagmiljø med bred kompetanse, sier han.

Han har med seg Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø og UiS-rektor Marit Boyesen på laget når han nå ønsker undersøkelseskommisjonen lagt til Stavanger-regionen.

Tverrfaglig ekspertise i regionen

– Stavanger er i dag sentrum for et sikkerhetsmiljø av nasjonal og internasjonal betydning. UiS har bygd opp en bred og tverrfaglig ekspertise siden 1980-tallet. Fagmiljøet består av om lag 80 forskere og undervisere bare på UiS, sier Boyesen.

Det drives forskning, utvikling og undervisning innen sentrale områder i samarbeid mellom UiS, IRIS, Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (Sasiro), Norwegian Tunnel Safety Cluster, Hovedredningssentralen, Stavanger Universitetssjukehus, Petroleumstilsynet, Lærdal Medical, simuleringssenteret SAFER og andre.

SEROS (Senter for Risikostyring og samfunnssikkerhet) er et forskningsmiljø ved UiS og IRIS bygget opp over flere tiår med solid breddekompetanse innen sikkerhetsfag, risikostyring, undersøkelsesmetodikk og beredskap.

Senter for pasientsikkerhet

– De siste 10 årene har vi jobbet målrettet med pasientsikkerhet og huser i dag landets fremste ekspertise på området, sier Boyesen.

Forskningsmiljøet er nasjonalt ledende innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Miljøet blir nå samlet i et nytt Senter for pasientsikkerhet (SHARE)

Senteret har et tverrfaglig miljø som involverer sykepleie, medisin, psykologi, sosiologi og ingeniørfag. De har et utstrakt samarbeid med sykehus, kommunale helsetjenester, teknologileverandører, tilsynsmyndigheter og bruker- og pasientorganisasjoner. De samarbeider også med verdensledende forskningsmiljøer i Europa, Australia og USA.

Flere statlige arbeidsplasser

Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø ønsker flere statlige arbeidsplasser velkommen. Stavanger har få statlige arbeidsplasser i forhold til andre byer.

– Vi jobber målrettet for å få etablert flere statlige arbeidsplasser i regionen. Det er åpenbart at arbeidsplassene knyttet til kommisjonen vil passe til vår region, sier ordføreren.

Milepæl for pasienter og pårørende

Professor Siri Wiig fra Senter for pasientsikkerhet (SHARE) ved UiS satt i utvalget som utredet lovforslaget. Hun karakteriserer kommisjonen som en milepæl for å ta pasienter og pårørende på alvor, og å ta sikkerhet på alvor.

– Dette grepet vil gi Norge en ledende posisjon internasjonalt når det gjelder å undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgssektoren med læring som øverste mål, sier Wiig.

Suksesskriterier

Det er viktig at kommisjonen samarbeider med et sterkt fagmiljø med spisskompetanse innen læring, undersøkelsesmetodikk, pasientinvolvering og forebygging.

I tillegg til helsefaglig kompetanse fra ulike yrkesgrupper, som leger, sykepleiere, radiografer og utstyrsspesialister, må kommisjonen også ha kompetanse innen pasientsikkerhet, risikostyring, organisasjon og ledelse, juss, arbeidsmiljø og psykologi for å forstå årsakssammenhenger. Videre vil brukeres, pasienters og pårørendes kompetanse være sentral for kommisjonen.

Tekst: Benedicte Pentz
Foto: Asbjørn Jensen

 

Karina Aase og Siri Wiig

Professorene Karina Aase (t.v.) og Siri Wiig mener en undersøkelseskommisjon er en milepæl for pasienter og pårørende.