MENY

”Open Port” – stikkord for folks 2008-opplevelse

- Folk opplever kunst og kultur gjennom å være til stede. Dilemma er at kultur handler om følelsesmessig respons, ikke om fakta og målbare størrelser. Derfor finnes det ingen tryllestav som kan gi suksess til kulturarrangementer, sa Mary Miller fra Stavanger 2008 på kulturkonferansen i dag.

Temaområdet kultur var ansvarlig for den to dager lange konferansen som trakk til seg et femtitalls deltakere fra universitetet og samarbeidende institusjoner. Kulturteori, estetikk, kvalitativ og kvantitativ metoder i kulturforskningen og kjønnsforskning var tema på konferansen, i tillegg til forskning omkring kulturhovestadsåret.
Kulturhovedstadsdirektør Mary Miller fra Stavanger 2008 startet konferansens andre dag.

- Prosjektet handler om åpenhet, visjoner, innovasjon og forandring, og slik sett en motsigelse for hva norsk kultur står for. Norge og nordmenn oppfattes generelt som relativt vanskelige å snu rundt på.
- Stavanger 2008 skal være ”a state of mind” og dette skal vi måle. Hvordan gjør vi det? Kultur skaper møteplasser mellom folk fra forskjellige kulturer og med forskjellig utgangspunkt. Hva skjer når busslaster med barn møtte en flamencodanser som verken snakket engelsk eller norsk, en tidlig søndagsmorgen i Dirdal? De danset. Deltakelse er strategisk, hvis ikke folk deltar er det bare en rekke prosjekter med mindre meningsinnhold, mener Miller.

Visjonen
Visjonen ”Open Port” handler om åpenhet i en videre forstand, og om hva som er følgene av ”Open Port”, og hvor viktig det er å bevare åpenheten. Følelse, læring og intellekt er stikkord i erfaringene fra kulturopplevelsene.
- Jeg håper Stavanger 2008 kan handle om disse erfaringene.
Gode erfaringer fra kulturhovedstadsprosjekter har vist å innebære endringer i identitet, økonomi, investeringer, reiseliv, og kultur kommer som kjerneaktivitet planleggingen i byen.
- Liverpool08 handler mer om å skape arbeidsplasser, det er ikke vår agenda.

Forventninger
- Hvilke forventninger er det til universitetet i forbindelse med 2008? spurte Helge Ole Bergesen.
- Det handler om at vi må jobbe sammen, både med studenter og ansatte om hvordan vi kan få alle ved universitetet til å delta. Studenter må bidra i nettverk, snakke om hvordan de vil involveres og hva de vil være med på. Her må både universitetet og vi i 2008 legge til rette. Vi må også se på om vi kan være med på studentfestivaler og i student media. Kanskje vi kan bidra til at det kan utvikles et prosjekt med studenter?
Henriette Thune var interessert i hvordan forskning skal brukes og hvilken forskningsmetodikk som er aktuell for å finne resultater for kulturhovedstadsåret?
- Jeg tror vi trenger casestudies for å se hvordan vi kan finne resultater, kvantitative metoder er ikke tilstrekkelige, og kan ikke belyse tilstrekkelig hva som faktisk skjer.
Inge Særheim fortalte om hvordan det går an å søke om støtte til 2008-forskning og orienterte om nettverket av universiteter i byer med kulturhovedsteder. Dette nettverket vil besøke Point of Peace og kulturhovedstaden i september neste år.