MENY

Oppdaterer seg på livet i barnehagen

På Institutt for barnehagelærerutdanningen ved UiS forskes det ikke bare på praksis. De ansatte får også muligheten til å gå ut i praksis hos en barnehage. – Dette gjør at jeg er godt oppdatert på hva som rører seg i dagens barnehager, sier Elsa Helen Kaltvedt.

Elsa Helen Kaltvedt (t.h) var nylig ute i praksis hos Elisabeth Lerstøl og Stokka barnehage. Elsa Helen Kaltvedt (t.h) var nylig ute i praksis hos Elisabeth Lerstøl og Stokka barnehage.

I 2013 gjorde Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) et vedtak om å få på plass en hospiteringsordning, som gjør det mulig for Elsa og andre barnehagelærerutdannere ved UiS å være ute i praksis. Dette gjør at hun får helt fersk og oppdatert kunnskap om hvordan dagens barnehager er når hun skal undervise sine studenter på barnehagelærerutdanningen ved UiS.

Oppdatert kunnskap
Det er gjerne flere år siden barnehagelærerutdannerne ved UiS selv jobbet i barnehager, og det er derfor et stort behov for ny og oppdatert kunnskap om hvordan dagens barnehager blir organisert. Med denne ordningen kombinerer barnehagelærerutdanningen det praksisnære og det teoretiske – og undervisningen på utdanningen blir styrket.

– Etter denne uken opplever jeg at jeg sitter igjen med en god innsikt i det praktiskpedagogiske arbeidet som skjer i barnehagen og kan formidle dette videre til mine studenter, sier Elsa Helen Kaltvedt som er faglærer i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS. 

På instituttet er de ansatte svært oppdatert på praksisordningen som studentene må igjennom i løpet av studiet. Flere av de ansatte benytter seg av hospiteringsordningen der de får være ute i praksis i en uke, og forsker i tillegg på området. Kaltvedt er en av dem, og for et par uker siden var hun i praksis i Stokka barnehage avdeling Stokkadalen. 

Endret seg
Hospiteringsuken benyttet hun til å observere det faglige som skjer i barnehagen og hun har gjennomført enkle arbeidsoppgaver, slik at hun skal bli kjent med det arbeidet som gjøres. Hun har fulgt rytmen i barnehagen og observert hvordan den pedagogiske lederen sin vaktordning fungerer og hvordan rutinene er lagt opp. I tillegg har hun fått en innføring i hvilke pedagogiske prosjekter som gjennomføres. 

– Jeg er selv utdannet førskolelærer og har jobbet i barnehage, men denne uken har jeg lagt merke til hvor mye barnehagene har endret seg på relativt kort tid. Når jeg har besøkt studenter i praksis har jeg kun fått et lite innblikk i hva som skjer. Nå får jeg studere det på kloss hold og har fått en annen type dybdekunnskap om livet i barnehagene, og hva som blir forventet av våre studenter når de er ferdige hos oss, sier hun.

Den nye dybdekunnskapen hun har fått av å være ute i praksis, har ført til at hun kan knytte teori, formidling og praksis tettere opp mot hverandre, og at hun nå kan stille andre type spørsmål til praksisstudentene.

Andre krav
Kaltvedt har blitt fulgt opp av pedagogisk leder Elisabeth Lerstøl i Stokka barnehage avdeling Stokkadalen. Sistnevnte forteller at det har vært en enorm utvikling innen barnehagesektoren siden hun startet på slutten av 80-tallet.

– Det stilles helt andre krav i dagens barnehage enn tidligere. Det hjelper ikke å «bare være glad i barn» når du ønsker en jobb i barnehage. Det krever mye mer, og det er viktig at de som underviser de fremtidige barnehagelærerne er klar over det og at de får et virkelig innblikk i barnehagens indre liv, sier Lerstøl.  

Som pedagogisk leder mener hun at det er viktig å være til stede 100 prosent. Det betyr blant annet at du skal være observant og bevisst på både det verbale og nonverbale språket, på samlek barn imellom, bidra til å styrke og utvikle empati, og legge til rette for god fysisk og psykisk utvikling.

Viktig med hospitering
– Samtidig som vi tenker og jobber med barnegruppen som en helhet, må vi være klar over og tilrettelegge for individuell oppfølging av alle barna. I tillegg til barnas utvikling har vi som pedagogisk ledere et stort ansvar for å knytte teori og praksis samme slik at assistenter og barne- og ungdomsarbeidere får en større forståelse for det arbeidet de skal utføre sammen med barn og voksne, sier hun.

Lerstøl mener det er viktig at dette formidles i undervisningen slik at de som velger å ta en barnehagelærerutdanning vet hva som venter dem. Både Kaltvedt og Lerstøl mener det er viktig å ha en hospiteringsordning, og at den kan være med på å bygge en bro mellom praksisfeltet og det teoretiske. 

– I løpet av denne uken har det slått meg hvor viktig den pedagogiske lederrollen er i barnehagen. I denne rollen skal både den praktiskpedagogiske og teoretiske fagkunnskapen samt kunnskap om ledelse samkjøres. Personalet må være samkjørte, tilstedeværende og årvåkne i arbeid med barna, sier Kaltvedt.