MENY

Oppfordret til sterke meninger

- Museet vil nå i enda større grad bli et utstillingsvindu til byen og til samfunnet, og det bør alle ha et forhold til, sa Aslaug Mikkelsen i sin tale under presentasjonen av aktuelle nybygg på AM.

En rekke interesserte var samlet da arkitektforslagene til Arkeologisk museums nybygg ble presentert torsdag.
- Vi ønsker oss en storstue som vi kan bruke enda mer og som byens befolkning og næringsliv kan benytte seg av i enda større grad enn i dag, sa Mikkelsen.
Hun pekte også på betydningen av bygget både for de ansatte ved AM, for universitetet og for Vålands beboere som vil få en moderne nabo.

Hemmelighetsfull juryformann
Utfra temaene arkitektur, funksjonalitet, miljø og økonomi skal juryen kåre minimum 2 og max 4 forslag som vil gå videre til en forhandlingsrunde med Statsbygg. Det betyr at vi ennå må vente en stund før en vinner er kåret. Men med vissheten om at juryen gjør en svært grundig vurdering, mente Statsbyggs juryformann Gisle Erlien at det var all grunn til å vente seg et praktfullt resultat.

Juryformannen la videre vekt på at den endelige bygningen mest sansynlig vil fravike sterkt fra det som vises på tegningene i dag.
- Det er viktig å huske at dette kun er et førsteutkast og at det er en lang vei å gå før alle de nødvendige funksjonene er sikret, at bygget er arealmessig godt utnyttet og at prisen på det hele står i samsvar med midlene.

- I Statsbygg-sammenheng er 5000 kvadratmeter å regne som et lite bygg så vi håper at prosjektet av den grunn kan snike litt i køen, sa rektor med glimt i øyet.

Fordeler med konkurranse
Hovedårsaken til at en arkitektkonkurranse er nyttig, er at man får muligheten til å velge det beste utgangspunktet blant arkitekter til å løse byggeoppgaven. Dermed er det større sjans for å få lokaler som både er gode for virksomheten og som gir den en positiv profil.
- Med den brede kompetansen jurydeltakerne har, sørger vi også for at alle de viktige faktorene for et museumsbygg blir ivaretatt. Både arkitektur, byplanlegging, konservering, museologi og arkeologi er fagområder som er dekket. Det gir oss en suveren plattform når avgjørelser skal tas, sa Erlien.

To klare favoritter
De rene linjene og henvendelse mot Cort Adelersgate gjorde at universitetsdirektør Per Ramvi raskt fant sin favoritt.
- "Clean Cut" og "Stratigrafi" har begge enkle trekk og føyer seg fint inn i bebyggelsen rundt. Særlig likte jeg materialene Stratigrafi har brukt som plukker opp den gamle trehusbebyggelsen.
Ramvi fokuserte også på en større utnyttelse av fasaden som på det ene forslaget er trukket inn til midten på bygningen.
- På samme måte som Bjergsted får nytt konserthus og Østre Bydel får Tou Scene, får Våland nå et moderne og flott bygg som de kan bruke til mye. Det blir en ny og viktig kulturplass i Stavanger.

Se tidligere sak om nybygget