MENY

Oppretter helsekommisjon

Regjeringen etablerer Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Det synes rektor og fagmiljøene ved UiS er svært gledelig.

— Det er veldig positivt at regjeringen følger opp med midler til kommisjonen. I tråd med kunnskapen på feltet, ser vi dette som en god nyhet for pasientsikkerheten i Norge, sier rektor Marit Boyesen.

Regjeringen har lagt inn 20 millioner kroner på neste års statsbudsjett (under Helse- og omsorgsdepartementet) til formålet. Det går fram av en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet her (nytt vindu). 

— Viktig tiltak

— Det er altfor mange som dør eller blir skadet som følge av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten Å lære av feil og forebygge feil er helt avgjørende for å gjøre helse- og omsorgstjenestene enda bedre og enda tryggere for pasientene. Å etablere en uavhengig undersøkelseskommisjonen et viktig tiltak i arbeidet med å bygge pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen. 

UiS en pådriver

Universitetet i Stavanger har vært blant pådriverne til en slik kommisjon. UiS har landets sterkeste fagmiljø innenfor pasientsikkerhet og et stort, tverrfaglig miljø på samfunnssikkerhet generelt. De har vært klare på at kommisjonen er nødvendig.

Professor Siri Wiig fra Senter for pasientsikkerhet (SHARE) ved UiS satt i utvalget som utredet lovforslaget. Hun karakteriserer kommisjonen som en milepæl for å ta pasienter og pårørende på alvor, og å ta sikkerhet på alvor. 

Wiig deltok også i den offentlige høringen om en slik kommisjon i april. 

Tekst: Leiv Gunnar Lie

Portrett av rektor Marit Boyesen

Rektor Marit Boyesen er glad for etablering av undersøkelses-kommisjonen for helse