MENY

Opprykk til professor

Fartein Valen-Sendstad er tildelt personlig opprykk til professor i kristendomskunnskap.

Bildet viser professor Fartein Valen-Sendstad i Stavanger domkirke. Fartein Valen-Sendstad har dokumentert et betydelig teologisk forfatterskap. Foto: Asbjørn Jensen.

Fartein Valen-Sendstad har dokumentert et betydelig teologisk forfatterskap innen dogmehistorie, systematisk teologi (spesielt dogmatikk) og bibelvitenskap/arkeologi. Han har et omfattende teologisk forfatterskap i dogmehistorie, systematisk teologi (spesielt troslære) og bibelvitenskap/arkeologi.

En sentral forsker

Forskningsmessig har han sitt tyngdepunkt i dogmehistorie. Det viser hans betydelige doktorgradsarbeid «Kampen om korset», som er en analyse av en viktig teologisk strid tidlig på 1600-tallet. Han har også investert mye i systematisk teologi og gitt ut flere troslærefremstillinger. Her har han vist seg å innta en sentral rolle som forsker ved å stille, diskutere og argumentere for svar i sentrale og vanskelig spørsmål.

Når det gjelder bibelvitenskap/arkeologi, så besitter han en unik kombinasjon av kunnskaper, inkludert arkeologi, primærtekster, historie og kulturforståelse. Det dokumenterer hans bøker som fokuserer på Palestina i tidlig romersk tid (65 fvt. – 70 evt.).

Ved sin store faglige produksjon, i første rekke innen ulike områder i faget kristendomskunnskap, har han dokumentert erfaring og innsikt som har gjort ham til en engasjerende formidler av forskningsbasert kunnskap. 

Har arrangert studieturer

Fartein Valen-Sendstad har arrangert flerfoldige studieturer til Egypt, Israel, Jordan og Vestbredden. Med sine mange turer, studier og oppfølging av arkeologiske prosjekter har han åpnet nye og spennende dører inn til viktige røtter i vår europeiske kultur. Det har vært vandringer i ørkenlandskap, besøk og overnattinger i beduinleirer, studier av ruiner etter for eksempel. Herodes den stores enorme byggeprosjekter på kryss og tvers av Israel og Vestbredden.

Særs spennende har det, ifølge han, vært å følge med på og formidle fra utgravningene i Galilea, ikke minst i Tiberias, teateret bygde rundt år 20 evt. med plass til 5000). Valen-Sendstad har dokumentert at nyere arkeologi gir grunnlag for historisk rimelig gode riss av livet og kulturen i Galilea i tidlig romersk tid (Jesu tid).

Gått sin egen vei

Valen-Sendstad har gått en utradisjonell vei i forskningen. Han ville til bunns i den kristendomsform som har dominert og enda her en plass mange steder i vårt land. Det måtte bli studier av ortodoksien (1600-tallet). Tidlig ortodoksi viste seg å romme mektige teologiske byggverk der teologien pulserte med livet mellom mennesker. På samme tid ble det etter hvert klart at det som bærer og setter preg på bygningene var en bestemt filosofi og metafysikk.

Valen-Sendstad fulgte opp, først i dogmatiske arbeider, så i bibelfag og arkeologi (tekst og spade). Han viser at grunnkategorien i den kristne tro ikke er den klare tanke og logisk oppbygde lære, men relasjon, fellesskap og mangfold. I den sammenheng er ikke forandring og nye perspektiver en trussel, ifølge han.