MENY

Opprykk til professor

Muk Chen Ong er tildelt personlig opprykk til professor i marin teknologi og marine operasjoner, innenfor fagområdet marin- og undervannsteknologi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (UiS).

Muk Chen Ong er tildelt personlig opprykk til professor i marin teknologi og marine operasjoner, innenfor fagområdet marin- og undervannsteknologi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (UiS) fra 12. august 2015.

Ong tok sin doktorgrad ved Institutt for Marin Teknikk (NTNU) i 2009, og avhandlingen fokuserte på Marin Hydrodynamikk og Computational Fluid Dynamics (CFD). Han var postdoktor samme sted fra 2009 til 2012. Han arbeidet som forsker på avdeling for konstruksjonsteknikk ved MARINTEK fra 2012 til 2015.

Ong har publisert en rekke vitenskapelige arbeider innenfor områdene marin hydrodynamikk, CFD, stokastisk analyse, scour/sediment transport og offshore vind. 

Foto av Muk Chen Ong

Muk Chen Ong