MENY

Opprykk til professor i regional innovasjon

Tom Brökel er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i regional innovasjon på Handelshøgskolen ved UiS

Professor Tom Brökel Professor Tom Brökel

Tom Brökel er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i regional innovasjon på bakgrunn av en enstemmig kompetanseerklæring avgitt av sakkyndig komité. Opprykket tildeles i samsvar med «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.».

Tom Brökels forskning er fokusert på innovasjon i en geografisk kontekst, kunnskapsnettverk, analyse av FoU-politikk, metoder for analyse av sosiale nettverk, teknologisk kompleksitet og økonomisk utvikling samt fornybar energi og turisme. Hans undervisning omfatter kurs om regional vitenskap, økonomisk geografi, grunnleggende og avansert statistikk samt analyse av sosialt nettverk.

Professor Brökel startet sin akademiske karriere som stipendiat ved Max Planck Institut of Economics i Jena (Tyskland) i 2004. Han ble postdoktor ved Fakultet for geofag ved Utrecht University (Nederland) fra 2008. Mellom 2011 og 2016 var juniorprofessor ved Leibniz Universität Hannover (Tyskland), før han igjen begynte ved Utrecht universitet som førsteamanuensis.

I 2011 ble han tildelt Best Young Scholar Paper Award på DIME-konferansen for artikkelen: “Do cooperative R&D subsidies stimulate regional innovation efficiency?” Tom Brökel ble ansatte på Handelshøgskolen ved UiS i juli 2019.

I løpet av karrieren har han vært involvert i en rekke forskningsprosjekter med fokus på langsiktig teknologiutvikling; FoU-politikk og dens innvirkning på regional utvikling, så vel som forholdet mellom vindmøller og turisme. Professor Brökel har publisert flere forskningsartikler i høyt anerkjente tidsskrifer og er også my sitert i i ulike forskningspublikasjoner.