MENY

Opprykk til professor – Sigbjørn Landazuri Tveteraas

Sigbjørn Landazuri Tveteraas er tildelt personlig opprykk til professor i reiselivsøkonomi ved Norsk hotellhøgskole.

Sigbjørn Landazuri Tveteraas tok sin doktorgrad ved Norges Handelshøyskole og startet som førsteamanuensis i økonomi ved Universitetet i Stavanger (UiS) i 2005. Etter noen års opphold i Peru ved Centrum Business School vendte han tilbake til UiS i 2013 og begynte som førsteamanuensis i økonomi ved Norsk hotellhøgskole. Han ble ansatt i stillingen som professor i februar i år.

En stor del av Tveteraas sin forskning kan karakteriseres som empirisk markedsanalyse ved bruk av mikroøkonomiske pris- og etterspørselsanalyser. Forskningen har vært næringsrettet med fokus på sektorer som sjømat, hotell og reiseliv. Blant annet har han vært med å utvikle en global prisindeks for sjømat.

Hans nyere forskning er fokusert på reiselivsetterspørsel, effekter av reiselivsmarkedsføring og produktivitet i hotellsektoren. Tveteraas er med i en forskergruppe ved NHS som skal se på lønnsomhet i hotell- og reiselivssektoren. Dette er arbeidsintensive sektorer som møter utfordringer ved å drive i et land med høyt kostnads- og lønnsnivå. 

Tveteraas deltar også i et tverrfaglig forskningssamarbeid forankret i Copenhagen Business School i Danmark som ser på verktøy for å nyttiggjøre seg av kollektiv visdom i organisasjoner. 

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer og en næring det skal satses på nasjonalt. Forskningen ved UiS dreier seg blant annet om turisters opplevelser og erfaringer, markedsføring og promotering av reisemål, lokal turismeplanlegging, reisemålsledelse og bærekraftig reisemålsutvikling.

Gjesters opplevelser og hvordan disse opplevelsene blir realisert gjennom strategier, markedsføring, ledelse og organisering er også tema for flere av studiene gjort av forskere ved UiS.


 

Professor Sigbjørn Landazuri Tveteraas ved Norsk hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger.

NYOPPNEVNT PROFESSOR: Næringsrettet forskning mot sektorer som sjømat, hotell og reiseliv er blant arbeidet som har kvalifisert Sigbjørn Landazuri Tveteraas som professor.