MENY

Opprykk til professor - Sindre M. Dyrstad

Sindre M. Dyrstad er tildelt personlig opprykk til professor og blir dermed den første professoren i idrettsvitenskap ved UiS.

Idrettsstudiene ved UiS har vært i sterk vekst de siste 10 årene og det er stor søkning til studiene.

Idettsforskerne ved UiS er også ofte sitert i både nasjonale og regionale medier.

Dyrstads  forskningsfelt er fysisk aktivitet og helse (helseeffekter og livsstil), treningslære (treningsprinsipper, prestasjon og energiomsetning) samt kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form.

Fysisk aktivitetsnivå i skolen
For tiden studerer han effekter av økt fysisk aktivitetsnivå i skolen.

Sindre M Dyrstad  er 45 år gammel og begynte som høgskolelektor ved Norges idrettshøgskole i 2000. I  2006 disputerte han samme sted  med avhandlingen «Fysisk form og trening i Forsvaret».  

Fra høsten 2006 til 2008 var han avdelingsleder for idrett/kroppsøving ved St. Svithun videregående skole. 

Fagene
Siden høsten 2008 har han vært førsteamanuensis i idrettsfag ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Dyrstad har publisert en rekke vitenskapelige artikler. 

Idrettsfagene ved UiS består av kroppsøving i grunnskolelærerutdanningen, årskurs idrett, bachelor i idrett og master i utdanningsvitenskap med fordypning i idrett/kroppsøving. 

Masterstudiet kan også  kvalifisere til doktorgradsutdanningen i utdanningsvitenskap.

 

 

 

 

 

 

Sindre M. Dyrstad med aktivitetsmåler

Sindre M. Dyrstad med aktivitetsmåleren som ble brukt da UiS kartla den fysiske formen til innbyggerne i Rogaland på oppdrag fra Helsedirektoratet.