MENY

Opptak til nettbasert emne om mobbing

Nå kan du søke om opptak på det nettbaserte emnet "Prevention and intervention of bullying in learning environments". Søknadsfristen er 21. august. Emnet er et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Anti-Bullying Centre ved Dublin City University.

Bestått eksamen i emnet gir 15 studiepoeng. Emnet er frittstående, men kan for masterstudenter i utdanningsvitenskap med profil i spesialpedagogikk tas i stedet for emne MUT205. 

I videoen over får du informasjon om hvordan emnet er bygd opp, og se hvem foreleserne er. Emneplanen blir oppdatert med fullstendig litteraturliste i august.

Søknad
Søknad sendes på e-post til laringsmiljosenteret@uis.no eller med post til:

Universitetet i Stavanger
Læringsmiljøsenteret
4036 Stavanger

Søknaden må inneholde e-postadresse, navn, adresse, mobilnummer og personnummer, samt vitnemål/bekreftelse (rett kopi) på godkjent utdanning.

Søknadsfrist
21. august 2016

Pris
Deltakeravgiften er kr 6000,-
Faktura sendes ut etter bekreftet opptak. Dersom faktura skal betales av arbeidsgiver, må dette oppgis. Etter studiestart er man automatisk forpliktet til å betale deltakeravgift, selv om kandidaten trekker seg ved et senere tidspunkt.

Opptakskrav 
Bachelorgrad innen skole eller barnehageutdanning, sosialt arbeid eller tilsvarende.

Spørsmål
Ta kontakt med Hildegunn Fandrem.
På grunn av sommerferie blir e-poster besvart i begynnelsen av august.

 

Les også