MENY

Opptak til nettstudie om mobbing

Nå kan du søke om opptak på det nettbaserte emnet "Prevention and intervention of bullying in learning environments". Søknadsfristen er 27. august!

Nettstudiet Prevention an intervention of bullying in learning environments er et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret og Anti-Bullying Centre ved Dublin City University. 

Studiet varer ett semester og bestått eksamen gir 15 studiepoeng. Emnet er frittstående, men kan for masterstudenter i utdanningsvitenskap med profil i spesialpedagogikk tas i stedet for MUT205. Opptakskrav er bachelorgrad innen skole- eller barnehageutdanning, sosialt arbeid eller tilsvarende.

I videoen over får du informasjon om hvordan emnet er bygd opp, og se hvem foreleserne er. 

Studiet består av 12 videoforelesninger, én pr. uke i 12 uker, og første forelesning legges ut i uke 38. 29.–30. september blir det samling i Dublin. Det er frivilling å delta på denne samlingen.

Undervisningen foregår på engelsk, og alle innleveringer skal leveres på engelsk. Dato for innlevering av essays/eksamen er 22. desember. 

.

Søknadsinformasjon

Søknad sendes på e-post til laringsmiljosenteret@uis.no senest 27. august 2017.

Søknaden må inneholde e-postadresse, navn, adresse, mobilnummer og personnummer, samt vitnemål/bekreftelse (rett kopi) på godkjent utdanning.

Deltakeravgiften er kr 6000,- og faktura sendes ut etter bekreftet opptak. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må dette oppgis. Etter studiestart er man automatisk forpliktet til å betale deltakeravgift, selv om kandidaten trekker seg ved et senere tidspunkt.

Lurer du på noe?

 

Les også