MENY

Optimistisk olje- og energiminister

Norge vil fortsette å være en energinasjon i lang tid fremover, men vi må rette fokus mot fornybar energi. Det var budskapet til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen da han holdt foredrag ved UiS i går.

- Vi kan tillate oss å bruke ordet stormakt når vi snakker om Norge og petroleum. På norsk sokkel vil vi ha produksjon i lang tid fremover, men den samlede væskeproduksjonen vil falle fra dagens nivå, som er tre millioner produserte fat per dag. Det er likevel historisk stor interesse for aktivitet på norsk sokkel, og Barentshavet ser ut til å være så lovende som vi hadde trodd på forhånd, sa en optimistisk statsråd.

Enoksen la imidlertid også vekt på at Norge må satse mer på fornybar energi for å sikre en bærekraftig utvikling, og nevnte offshore vindmølleparker som et potensielt satsingsområde. Han pekte på at våre skandinaviske naboland er langt flinkere til å satse på bioenergi.

- For at den økonomiske veksten skal fortsette, trenger vi mer energi. Det gir oss miljøutfordringer, sa Enoksen, men understreket at Norge i dag har det laveste utslippsnivået i verden per produserte enhet.

Han viste også til at ny kunnskap gir økt utvinning. Da Ekofisk startet opp, ble 19 prosent av oljen hentet ut. I dag er dette tallet 50 prosent.

Under besøket ble Enoksen også oppdatert om utdannings- og forskningsaktivtiten ved UiS og IRIS.