MENY

Organisasjonsutfordringer i politiet

Politianalysen anbefaler en redusering av antall politikontor. Siden politiet er mye ute på hjul, er organiseringen av patruljene viktig, understrekte politimester i Rogaland Hans Vik på Samfunnssikkerhetskonferansen 2014.

Sentraliseringens dilemma var et av temaene på årets samfunnssikkerhetskonferanse. I sitt foredrag tok Hans Vik opp Politianalysen. Det er det ferskeste dokumentet på området. I Politianalysen ble mer sentralisering, samling av ressurser, høyere spisskompetanse og større konsentrasjon om kjerneoppgavene i politiet anbefalt.

– Spørsmålet er hvor lang kjøretid som er akseptabelt fram til et sted hvor noe har skjedd. Fordi vi er ute og kjører med patruljene, kan folk oppleve at vi er veldig nære eller langt unna. Det viktige dilemmaet blir hvordan vi organiserer disse patruljene, sa Vik.

– Jeg mener vi bør være på hjul i alle fall like lenge som dagligvarene har åpent. Så ligger utfordringen i å lage passe store politienheter, fortsatte han.


Risiko- og sårbarhetsanalyser
309 personer deltok på årets samfunnssikkerhetskonferanse.

Den hadde tre tema. I tillegg til sentraliseringens dilemma var det samfunnssikkerhet i et internasjonalt perspektiv og risiko- og sårbarhetsanalyser - et nyttig verktøy eller rent skuebrød. Konferansen ble i år arrangert for ellevte gang.


Etterforske varme spor
Vik trakk fram at det er viktig å komme seg raskt til et åsted for å drive etterforsking.

– Den gylne timen etter at noe har skjedd må vi utnytte. Det er da sporene er varme. Teknikerne må være såpass nære åstedet at de kan komme seg raskt dit for eksempel voldtekten eller familievolden har foregått, understreket han.

I sitt foredrag pekte han også på oppgaver som er lettere å sentralisere.

– Tilstedeværelse på internett kan i prinsippet sentraliseres, sa han.


Motsetningsfylte verdier
Offentlig forvaltning skal organiseres for å ivareta delvis motsetningsfylte verdier, pekte Lise H. Rykkja på i sitt foredrag på konferansen. Hun er postdoktor ved Universitetet i Bergen og for tiden gjesteforsker ved Stanford University.

– Det er effektiv ressursutnyttelse, en «slank» stat. Så er det likhet, rettferdighet og upartiskhet. I tillegg skal organiseringen være robust, motstandsdyktig og pålitelig, sa hun.

Hans Vik

Med tanke på åstedsgranskning er det viktig at teknikere er nære nok til at de kan utnytte den gylne timen etter at noe har skjedd, påpekte Hans Vik på konferansen.