MENY

Ove T. Gudmestad æresmedlem

Professor Ove T. Gudmestad, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, UiS, er utnevnt til æresmedlem i Norsk jordskjelvteknisk forening

- Jeg setter stor pris på denne anerkjennelsen. Det er alltid kjekt å bli satt pris på, sier Ove T. Gudmestad.

Ove T. Gudmestad er sammen med Hilmar Bungum og Tor Løken en av stifterne av foreningen. I sin tid ble foreningen stiftet for å samle fagfolk som hadde kunnskap og behov for kunnskap om jordskjelvlaster. Foreningen ble dermed en katalysator for mange av de tekniske utfordringer som fagfeltet stod overfor da olje- og gassvirksomheten kom i gang i Nordsjøen.

I begrunnelsen for utnevningen legges det vekt på Gudmestads innsats og betydning han har hatt for anvendt og grunnleggende seismologisk forskning.

Gudmestad har vært med på å utarbeide standarder og kriterier for jordskjelvlaster fra tidlig på 1970-tallet og har spesielt vært opptatt av risiko knyttet til offshoreinstallasjoner i sin tid i Shell og Statoil. Han har vært styreleder i Norsk i Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN) fra 1993 til 2007.

Ove Tobias Gudmestad gikk 1. september over fra stilling i StatoilHydro til Universitetet i Stavanger som professor i marin teknologi Han er eæresdoktor ved Gubkin-universitetet i Moskva og ved Murmansk-universitetet.