MENY

Over 3100 tilbudt studieplass ved UiS

3137 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Stavanger i høst. Høye søkertall har ført til ventelister på mange studieretninger.

De fleste restplassene som ble lagt ut mandag morgen, er også kapret. Av 48 studier gjennom Samordna opptak er det nå kun fire studier som ligger ute på Restetorget. Det er fortsatt muligheter for dem som er interessert i å studere språk eller KRL.

Ventelister
Universitetet i Stavanger følger i stor grad de nasjonale trendene. I år var det en kraftig økning i søkningen til blant annet allmennlærerutdanningen, bachelor i sosialt arbeid, barnevern og sykepleie. Sistnevnte fikk i år 25,7 prosent flere søkere og over 300 står nå på venteliste for tilbud om studieplass på sykepleie. Studieretningene Barnevern og Sosialt arbeid har ventelister på rundt 200 søkere.
Tross turbulente tider i mediebransjen, er mediefagene ved Universitetet i Stavanger fortsatt populære. Fjernsyns- og multimedieproduksjon og Journalistikk er de to bachelorstudiene du må ha høyest poengsum for å komme inn på. Disse fagene har i år en nedre grense på henholdsvis 53,9 og 53,6 poeng* i ordinær kvote.

Drama populært
Som i fjor var det også i år kamp om plassene på de femårige masterstudiene i Industriell økonomi og Petroleumsteknologi. Her er minstekravet for å komme inn henholdsvis 53 og 51,5 poeng.
Årsstudiet i Drama er årets nykommer på listen over de 10 mest attraktive studiene ved UiS. For øvrig har årsstudiene i Kroppsøving/Idrett og Kunst og håndverk som vanlig de høyeste poengkravene på Det humanistiske fakultet.

Nye regler
Økonomistudiene ved UiS øker fortsatt i antall søkere. Bachelorprogrammene i Økonomi og administrasjon og Regnskap og revisjon er blant de ti vanskeligste studiene å komme inn på og har lange ventelister. Hele 392 søkere står i kø til Økonomi og administrasjon og 107 er på ventelisten til Regnskap og revisjon.
Fra og med 2009 får ikke lenger studentene ekstrapoeng for sine fordypningsfag fra videregående skole. Samtidig er andelen studenter som blir tatt opp direkte fra videregående blitt økt fra 40 til 50 prosent. Derfor er poengsummene ved årets opptak generelt lavere enn i fjor og ikke direkte sammenlignbare med tallene for 2008.

Restplasser
På Restetorget har UiS lagt ut studier innen språk og kristendom-, religion og livssynskunnskap (KRL). De enkelte studiene blir fjernet fra nettsiden etter hvert som plassene blir tatt av nye søkere. Samtidig kan det skje endringer som gjør at nye plasser blir lagt ut senere, så det kan være lurt å følge med på restetorget på uis.no eller på nettsidene til Samordna opptak.
Studenter som får tilbud om studieplass må svare innen 26. juli. Hvis ikke faller plassen bort. Studentene må registrere svar på nettsøknaden om de tar i mot plassen eller om de eventuelt ønsker å stå på venteliste. Hver student har fått tildelt eget passord og brukernavn.

Suppleringsopptak
Det første suppleringsopptaket blir foretatt i regi av Samordna opptak i slutten av juli. Etter dette skjer det fortløpende opptak. Sjekk også Samordna opptak.

* Poenggrensen ved det enkelte studium er poengsummen til den siste søkeren som ble tilbudt plass på studiet.

Vanskeligst å komme inn på (poenggrenser ordinær kvote):
1. Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor (53,9)
2. Journalist, bachelor (53,6)
3. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing. (53)
4. Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. (51,5)
5. Petroleumsteknologi, bachelor (49,8)
6. Kunst og håndverk, årsstudium (48,6)
7. Drama, årsstudium (47,9)
8. Offshore teknologi – Offshore systemer, master i teknologi/siv.ing. (47)
9. Økonomi og administrasjon, bachelor (46,3)
10. Regnskap og revisjon, bachelor (45,5)

De ti mest søkte studiene (antall primærsøkere)
1. Sykepleier, bachelor (480)
2. Økonomi og administrasjon, bachelor (432)
3. Allmennlærer, fireårig (249)
4. Samfunnsfag med personalledelse, bachelor (231)
5. Barnevern, bachelor (229)
6. Sosialt arbeid, bachelor (211)
7. Hotelledelse, bachelor (183)
8. Førskolelærer, bachelor (180)
9. Petroleumsteknologi, bachelor (143)
10. Reiselivsledelse, bachelor (141)

Her finner du poenggrensene for opptak til alle grunnstudiene ved Universitetet i Stavanger (pdf, 7,2 kb).