MENY

Over 3300 tilbudt studieplass ved UiS

3368 søkere har fått tilbud om studieplass på grunnstudiene ved Universitetet i Stavanger til høsten. Det er 231 flere enn i fjor. Ingeniør- og mediefag dominerer listen over de vanskeligste studiene å komme inn på.

I dag ble tallene fra Samordna opptak offentliggjort. De viser at det krever stadig flere poeng å komme inn på de ti mest populære studiene ved UiS. Den viktigste årsaken til dette, er økt interesse for femårige masterutdanninger i teknologi (sivilingeniørutdanningene).

Det aller vanskeligste studiet å komme inn på ved UiS i år, er likevel årsstudiet Kunst og håndverk. Dette er et valgfritt emne i lærerutdanningen, men kan også tas som et separat studium. Kunst og håndverk har lenge vært populært, men i år inntok studiet førsteplassen med en poenggrense* på 59 i ordinær kvote**. Stigningen skyldes blant annet redusert antall studieplasser.

Femårige studier
Årets store trend på UiS er at poengkravene til de lange teknologistudiene har steget markant. Den femårige masteren i industriell økonomi er nå det nest vanskeligste studiet å komme inn på, med en poenggrense i ordinært opptak på 56. Dette er tre poeng høyere enn i fjor.

Nåløyet er også blitt trangere på flere andre femårige masterstudier som gir tittelen sivilingeniør. Petroleumsteknologi, Offshoreteknologi, Konstruksjoner og materialer samt Byutvikling og urban design har alle økt sine poenggrenser. De to sistnevnte økte med hele fem poeng hver og bykset dermed inn på topp 10-listen over de vanskeligste studiene å komme inn på.

På samme liste ligger også bachelorstudiet i petroleumsteknologi. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har dermed seks av de ti vanskeligste studiene å komme inn på ved Universitetet i Stavanger. Disse studiene har til dels lange ventelister.

Regnskap populært
Økonomifagene er også populære. Bachelorstudiet i regnskap og revisjon blir stadig vanskeligere å komme inn på og hele 271 søkere står på venteliste. Bachelorstudiet i økonomi er det mest søkte ved UiS, med nesten 500 primærsøkere til 185 plasser.

Til tross for dårlige tider i mediebransjen og en liten nedgang i poenggrensene, er studiene Journalistikk og Fjernsyns- og multimedieproduksjon fortsatt populære. Begge er stadig blant de fem vanskeligste studiene å komme inn på ved UiS.

I høst starter den nye ordningen med todelt lærerutdanning. Det betyr separate studieløp for dem som skal bli lærere i henholdsvis 1.-7. og 5.-10. trinn. Studiet for lavere trinn har noen færre søkere enn det andre, men mange flere studieplasser. Derfor er studiet for 1.-7. trinn så vidt fylt opp og legges ut på restetorget, mens det er venteliste for dem som vil undervise på 5.-10. trinn.

Restplasser
Flere andre studier ble lagt ut på restetorget i dag. De enkelte studiene blir fjernet fra listen etter hvert som plassene fylles opp. Her kan det skje endringer, så følg med på restetorget på uis.no eller på nettsidene til Samordna opptak.

Søkere som får tilbud om studieplass må svare innen 26. juli, hvis ikke faller plassen bort. De må registrere svar på nettsøknaden om de tar i mot plassen eller om de eventuelt ønsker å stå på venteliste.

Suppleringsopptak 
Det første suppleringsopptaket blir foretatt i regi av Samordna opptak i slutten av juli. Etter dette skjer det fortløpende opptak. Sjekk også Samordna opptak.

* Poenggrensen ved det enkelte studium er poengsummen til den siste søkeren som ble tilbudt plass på studiet.

** Man kan få tilbud om studieplass fra ulike opptakskvoter. Ordinær kvote omfatter alle søkerne.

Vanskeligst å komme inn på (poenggrenser ordinær kvote):
1. Kunst og håndverk, årsstudium (59)
2. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing. (56)
3. Journalistikk, bachelor (53,4)
4. Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. (52,7)
5. Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor (52,6)
6. Regnskap og revisjon, bachelor (51,1)
7. Petroleumsteknologi, bachelor (49,3)
8. Offshoreteknologi, master i teknologi/siv.ing. (48,6)
9. Konstruksjoner og materialer, master i teknologi/siv.ing. (46,8)
10. Byutvikling og urban design, master i teknologi/siv.ing. (46,3)

De ti mest søkte studiene (antall primærsøkere):
1. Økonomi og administrasjon, bachelor (497)
2. Sykepleier, bachelor (417)
3. Sosialt arbeid, bachelor (229)
4. Sosiologi, bachelor (200)
5. Barnevern, bachelor (192)
6. Førskolelærer, bachelor (149)
7. Reiselivsledelse, bachelor (143)
8. Grunnskolelærer, 5.-10. trinn (142)
9. Petroleumsteknologi, bachelor (140)
10. Regnskap og revisjon, bachelor (140)

Her finner du poenggrensene for opptak til alle grunnstudiene ved Universitetet i Stavanger (pdf, 42 kb).