MENY

Overvåker influensa-situasjonen

Universitetet er godt forberedt dersom influensaepidemien rammer UiS. Det viktigste tiltaket er likevel at alle utviser god hygiene.

Ferietiden er i ferd med å ta slutt og UiS-ansatte vender tilbake til arbeidsplassene. Storinnrykket av studenter er like om hjørnet og mediene skriver om faren for svineinfluensa.
– Vi er beredt, men så langt har vi ingen indikasjoner på at universitetet er rammet av sykdom, sier personaldirektør Halfdan Hagen.

Tre gode råd
Bedriftslege Audun Veggeland gir de ansatte og studenter følgende tre råd:
1) Vær nøye med god håndhygiene! Vask hendene med såpe og vann ofte og grundig, og spesielt etter hosting i hendene og kontakt med ansiktet. Vask alltid hendene før måltider. Unngå å berøre munn/ansikt med hendene. Unngå å håndhilse.
2) Ha god hostehygiene! Hold avstand. Unngå å hoste på en slik måte at spyttdråper kan nå andre mennesker. Snu deg bort, host i albukroken eller i engangstørklær som kastes etterpå. Hoster du i hendene, må du være nøye med håndvask umiddelbart etterpå.
3) Begrens samvær med syke personer i den grad det er mulig.

Egen plan
Før sommeren utarbeidet UiS en egen pandemiplan, som skal iverksettes dersom sykdom fører til stort fravær blant de ansatte. Dette var et samarbeid mellom personalavdelingen og strategi- og kommunikasjonsavdelingen. Planen tar for seg hvordan UiS i verste fall kan bli rammet og hvilke tiltak som bør settes inn for å sikre driften hvis så skulle skje.
I sommer er dokumentet blitt oppdatert. Du finner den siste versjonen av pandemiplanen på intranettsidene for ansatte og studenter.

Mer informasjon om influensa finner du på nettsiden pandemi.no