MENY

Øyebevegelser og shopping - SWAET2009

Kan studier av øyebevegelser si oss noe om hvilke varer vi velger i butikken og hvorfor? Dette var en av flere spennende innfallsvinkler til studier av øyebevegelser som ble presenteret under konferansen SWAET2009.

SWAET (Scandinavian Workshop of Applied Eye-Tracking) ble arrangert for første gang i Norge, og Lesesenteret sto som vertskap da konferansen gikk av stabelen ved UiS 5.-7. mai 2009.

Studie av shopping og beslutningsprosesser

Kerstin Vikström ved Universitetet i Lund var en av foredragsholderne, og presenterte sine studier av beslutningsprosessen vår i valg av varer i et supermarked. Blir vi påvirket av det store utvalget av varer og hvordan håndterer vi dette når vi kommer inn i butikken? Ved hjelp av øyebevegelsesstudier ser hun hvilke varer kunden ser på, hvor lenge kunden ser på dem, og om han ser på dem flere ganger før han bestemmer seg og velger en vare

Vikström skiller mellom kunder som har bestemt seg i forkant hva de skal ha, og kunder som bestemmer seg der og da. Det viser seg at kundene har forskjellige strategier for hvordan de velger. Noen ser på en begrenset del av utvalget, gjerne bare 10 % av varene, og tar beslutningen utifra det. Dette er en måte å effektivisere beslutningsprosessen på. Andre har sterke preferenser for hva de velger, og tar beslutning utifra hva de liker, etiske valg, el.l.

Internasjonalt miljø

SWAET er i utgangspunktet en konferanse for det skandinaviske miljøet som driver med studier av øyebevegelser. Allikevel har interesserte fra hele Europa og USA valgt å delta på konferansen.

Over 60 delegater fikk presentert studier av øyebevegelser innen mange forskjellige fagområder. De har også fått presentert metodespesifikke foredrag. I tillegg har utstyrsleverandører fått presentere sine nyheter under konferansen.

Onsdagskvelden ble tilbragt i Oljemuseet der Stavanger kommune inviterte til tapas og et innblikk i oljeindustriens betydning for regionen.