MENY

Øyvind Foss forsker på kontroversielt tema

Dr. theol Øyvind Foss skal utarbeide et prosjekt om de etiske aspektene ved stamcelleforskning på oppdrag fra Universitetet i Heidelberg.

Foss viser til at forskningsområdet for mange er minst like kontroversielt som terapeutisk kloning, preimplantasjonsdiagnostikk eller forskning på fostre. Han sier at det på et vitenskapelig grunnlag ikke kan være snakk om et kritikkløst forsvar for stamcelleforskning, men en analyse av så vel de terapeutiske som de risikofylte muligheter.

- Spørsmålet er om vi skal legge vekt på mulighetene for helbredelse av alvorlige lidelser, og tillate forskning på overtallige befruktede egg, eller betrakte det som en uetisk manipulering med liv. Vanlige legemidler kan ofte bare lindre symptomer uten å helbrede, påpeker Foss.

Oppdraget kommer fra etikk- og diakoni-instituttene ved det tyske universitetet, der Foss er gjesteprofessor.

Menneskeverd
Han har hatt det meste av sin tid som forsker i Tyskland. Spesialfeltet hans har vært innen omsorgsvitenskapene i historisk og aktuell belysning. Det nye prosjektet er en oppfølging av to tidligere, som tok opp den etiske krise i medisin og omsorg i det 20. århundre, da rasehygiene medførte tvangssterilisering av mennesker med arvelige lidelser, inkludert uønskede etniske grupper som Roma og Sinti, tatere og såkalte asosiale individer.

- Jeg vil hele tiden ha de første prosjektene i erindring, men jeg ser nøye for meg at det nye prosjektet er forankret i frihet og respekt for menneskeverdet, understreker Foss.

Øyvind Foss er i dag seniorforsker ved UiS, der han tidligere var prorektor. På slutten av 1970-tallet og starten av 1980-tallet var han tilknyttet Universitetet i Heidelberg som studentprest og forskningsstipendiat.