MENY

Øyvind Foss til konferanse om etikk i medisinen

Øyvind Foss, Dr.theol og tidl. prorektor er invitert som innleder til den internasjonale konferansen ” The Future of Medicin ” i Lugano 25.-28. august. Han skal innlede til diskusjon om: ” Ethical Challenge on preimplantation diagnosis and stem cell research.”

Arrangør er den europeiske organisasjonen ”Societas Ethica” med etikkforskere fra medisin, filosofi, teologi og sosiologi. Foss, som flere ganger har vært gjesteprofessor ved Tysklands eldste universitet i Heidelberg, har spesialisert seg i medisinsk etiske spørsmål innenfor genetikk og eugenikk i historisk og aktuell belysning.

Det er stor uenighet om denne diagnostikk skal være åpen, begrenses eller forbys. Katolsk moralteologi og protestantisk konservatisme sier nei. Foss gjør seg til talsmann for en lovfestet begrenset tillatelse, som åpner for bruk av stamceller terapeutisk overfor alvorlige, livstruende lidelser.

- Et fundamentalistisk begrunnet forbud utelukker alle framskritt og vil være ubarmhjertig overfor mennesker med kroniske eller livstruende lidelser, sier Foss.