MENY

På europatoppen i petroleumsgeologi

Innovative UiS-studenter tok 3. plass i den europeiske finalen i Imperial Barrel Award, som er en global konkurranse for universiteter innen petroleumsgeologi.

Studenter ved masterprogrammet for petroleumsgeologi ved UiS står i geolaben.

De 26 beste geologiuniversitetene i Europa deltok i konkurransen som i år ble avholdt i Praha, med UiS som det eneste representerte universitetet fra Skandinavia. UiS som deltok for tredje gang, konkurrerte mot anerkjente universiteter, som Gubkin Russian State University of Oil and Gas og Delft University of Technology fra Nederland.

Masterprogrammet for petroleumsgeologi ved UiS er knapt seks år gammelt, og det er derfor en stor bragd å komme blant de tre beste.

– Dette sier litt om hvor fremadstormende studiet ved UiS er og talentet som ligger i studentene, sier Erik Magnus Nordaunet-Olsen, som er teamleder på laget.

Eneste i Skandinavia
Professor i petroleumsgeologi ved UiS, Alejandro Escalona, har gjort konkurransen til en del av pensumet for faget «Seismic Interpretation». Klassen ble i år delt opp i fire lag, med fem studenter på hvert lag som konkurrerte mot hverandre om å få representere UiS i Praha. På denne måten fikk alle studentene erfaringen med å jobbe med et reelt case, hvor selvstendig tenkning, kreativitet og innovasjon settes i fokus.

– Denne måten å integrere konkurransen i studieplanen, er det ingen andre skandinaviske universiteter som gjør, sier Nordaunet-Olsen.

Anerkjennelsen viktigst
Formålet med konkurransen er å fremme fagfeltet og fremtidige karrieremuligheter til geofagstudentene. Hvert universitet stiller med et lag som konkurrerer om å vinne stipendmidler til deres geofaglige avdeling. Premien for 3. plassen var på 1500 dollar, men UiS-studentene mener ikke pengepremien var det viktigste utbyttet.

– Pengene betyr lite. Det er anerkjennelsen og at vi fikk markert oss overfor dommere fra de største internasjonale selskapene i bransjen som betyr noe, sier Nordaunet-Olsen.

Det var også viktig for laget at de fikk representert universitetet på en god måte. Studiet er avhengig av sponsormidler fra industrien, og studentene håper at deres innsats i konkurransen vil gjøre det lettere å få innvilget midler i fremtiden.

–  Industrien lokalt i Stavanger har ikke rukket å få så god kjennskap til programmet ved UiS, og det var derfor avgjørende at vi fikk vist at studentene ved UiS holder et høyt nivå, sier Ida Hagen, som var ansvarlig for reservoarevaluering på laget.

Analyserte seismikk fra Australia
Konkurransen er forbeholdt hovedfagsstudenter innen petroleumsgeologi fra universiteter rundt om i verden. Konkurransen er delt inn i regioner basert på verdensdeler. Lagene får åtte uker på å analysere et reelt datasett fra en ukjent plass i verden.

Laget fra UiS fikk en mengde seismikk fra en 3D-kube og data fra 11 brønner i Australia som de skulle analysere. Disse brønnene var boret i tidligere. Utfordringen var derfor å vise kreativ og innovativ tenkning ved å komme med forslag til nye mulige steder for boring, ved hjelp av datasettet de hadde tilgang til.

– Vi laget tre prospekter, og anbefalte boring i to brønner. Dette var basert på risikoanalysen vi utarbeidet, sier Nordaunet-Olsen.

Som en avslutning på konkurransen holdt laget en 25 minutters presentasjon for et panel bestående av ti bransjeeksperter fra de største olje- og gasselskapene i verden. Blant publikum var også representanter fra industrien. 

– Det var skikkelig nervepirrende å presentere forslaget vårt foran dommere fra de største olje- og gasselskapene i verden, men det var jo ekstra kjekt siden vi fikk et så bra resultat, sier Hagen.

Fikk jobbtilbud
UiS-studentene brukte bare seks uker på å utarbeide sitt prospekt. I bedømmelsen av lagene var dommerpanelet noe uenig seg i mellom.

– Det var flere av dommerne som mente vi burde fått en bedre plassering, sier Hagen.

Studentene påpeker også at konkurransen var viktig for relasjonsbygging og for å tilegne seg kontakter innad i bransjen.

– Det var flere på laget som fikk visittkort fra folk i bransjen, med oppfordring om å sende inn CV-en sin, avslutter Hagen.

Les mer om masterprogrammet i petroleumsgeologi ved UiS.

Tekst: Camilla Brandt.
Foto: Asbjørn Jensen