MENY

"På leting etter korn i forhistorien"

Hva forteller planterestene om dyrking og menneskers kosthold gjennom tidene? Dette og flere interessante forskningsresultat får du svar på i kveldens foredrag ved botaniker Eli-Christine Soltvedt.

I jorda som blir undersøkt ved arkeologiske undersøkelser, blir det ofte funnet rester etter korn og andre planter som har vært brukt av fortidens mennesker. Dette kan fortelle mye om hvordan menneskene levde og at jordbruk har vært svært viktig for mennesket, særlig siden år 2000 f. Kr.
 

Med jordbruket måtte man organisere samfunnet på en annen måte og det ga også god anledning til å skaffe seg matlagre utover året.

- I kveldens foredrag vil mange av analyseresultatene fra Kvåle utgravningen i 2001 bli presentert. Dette var en utgravning som viste bosetning fra yngre steinalder og eldre bronsealder hvor vi har funnet mye av de vanligste kornsortene fra denne perioden, Emmer og naken bygg. Emmer er utgangspunktet for vår tids brødhvete og spelt, men verken dette eller naken bygg er kornsorter som finnes i dag. Man antar at disse har forsvunnet etterhvert som klimaet har endret seg, forklarer Eli-Christine Soltvedt.

 Det er som regel i matjorden og i og rundt stolpehull at botanikerne finner korn, og ofte finner de mange.
- Det er egentlig utrolig at kornene i det hele tatt er så godt bevart, etter først å ha blitt utsatt for sterk varme for så å ligge i jorden i opp til 4000 år, sier Soltvedt som også trekker paralell til pyramidebyggerne i Egypt.

- Mennesker til alle tider har hatt behov for mat ,og utregninger av hvor mye korn som måtte til for å holde Egypterne i arbeid viser at det var snakk om enorme mengder!

Kveldens foredrag vil også vise imponerende likheter mellom nordisk og Egyptisk kultur fra bronsealder, hvor helleristninger og egyptiske figurer viser samme måte å pløye jorden, med ard. Samt gi nyttig og interessant informasjon om hvilke kornsorter som var vanlig og hvilke egenskaper som skiller dem.

Foredraget begynner på Arkeologisk museum tirsdag 15.3 kl. 18:30.