MENY

På nett med Arkangelsk

Professor Arnfinn Nergaard, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, har denne uken undervist 15 studenter ved Arkangelsk State Technical University (ASTU) i Russland fra IKT-loftet i Rogaland kurs- og kompetansesenter (RKK).

Undervisningen foregår etter de mest moderne teknologisk/pedagogiske løsninger med video, datadeling og elektroniske tavler.
I Arkangelsk tolkes undervisningen lokalt, og prosjektet åpner for mange slike undervisningssituasjoner rundt i verden.

UiS er ansvarlig for det faglige innholdet, og RKK er teknologileverandør og rådgiver på pedagogiske løsninger, og opplegget går inn i samarbeidsavtalen mellom UiS og RKK.

- Undervisningen er i utgangspunktet et ledd i den inngåtte treårige samarbeidsavtalen mellom UiS, ASTU og Statoil som ble inngått i sommer, sier professor Arnfinn Nergaard.

- Dette har vært meget vellykket sett fra UiS’ side, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra Arkangelsk, sier Nergaard.

Forelesningene skjer i Sub Sea Production System som er et fag på fem studiepoeng. Det gjentas en uke i april for at russerne kan kjøre kurset i egen regi. Eksamen blir holdt i mai. Det er første gang at nettbasert undervisning er gitt til et russisk universitet.

- Nettbasert undervisning åpner for mange muligheter og gir oss mulighet til å nå et nesten ubegrenset antall studenter. Undervisningen er det ene. Det andre er at vi kan kjøre store møter og forelesninger uten at vi trenger å reise til stedet. Det gir i disse tider også en miljømessig gevinst. På denne måten får vi til god utveksling av informasjon. Studentene kan sitte med sin egen bærbare PC og se på nett i Arkangelsk på direkten så å si, sier Nergaard som betoner det gode samarbeidet med RKK.