MENY

På norgestoppen i forskning

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) har ett av landets mest produktive forskningsmiljøer. Det viser statistikk fra Database for statistikk om høgre utdanning.

I 2009 var IØRP det sjuende beste av i alt 301 produserende forskningsenheter i Norge, målt i antall publikasjonspoeng per forsker. Ser man på de siste tre årene, ligger instituttet på sjette plass.

– Det har vært en stigning, men vi har ligget høyt lenge. Det er imponerende og svært positivt for oss. Det viser at vi har dyktige og selvdrevne ansatte, sier instituttleder Hans Jacob Fevang.

Mange bidrar
Som vanlig topper professor Terje Aven listen over de mest produktive forskerne, både på instituttet og på UiS som helhet. Men IØRP har mange andre forskere som jevnlig får publisert sine artikler i vitenskapelige tidsskrifter.

Hver forsker produserte i fjor 4,7 publiseringspoeng, et stort hopp fra 2,9  poeng året før.

Tallene fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) gjelder antall godkjente publiseringspoeng per forsker i enheter med flere enn fire ansatte. Statistikken for 2009 viser denne Topp 10-listen:

Topp 10
1) Det norske radiumhospitalet, UiO
2) Norsk senter for menneskerettigheter, UiO.
3) Nordisk institutt for sjørett, UiO
4) Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU
5) ARENA – Senter for europaforskning, UiO
6) Norsk senter for barneforskning, NTNU
7) Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, UiS
8) Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiA
9) Senter for Ibsen-studier, UiO
10) Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO