MENY

Pål Brekke om klimaendringer

Seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk Romsenter holder foredraget "Er klimaendringene menneskeskapte, naturlige eller medieskapte?" onsdag 23. januar kl. 14.30 i kantinen på IRIS.Siden solen er kilden til all energi på jorden, og vi i dag vet at solen er en varierende stjerne, er det ikke unaturlig å koble klimaendringer til variasjoner solens aktivitet. Som følge av økt utslipp av drivhusgasser i de senere år, har bekymringen for menneskeskapte klimaendringer blitt større. Det har ført til at koplingen mellom solen og klimaendringer er blitt et meget kontroversielt forskningsfelt. Solens rolle for klimaendringer er imidlertid et forskningsfelt som får økende interesse internasjonalt.

Klimaendringer og ekstremvær vies også mye plass i mediene, og undersøkelser viser at medieinnslagene øker mer enn værfenomenene. Er det mer ekstremvær nå enn før, og er den snøfattige høsten et resultat av global oppvarming? Eller er det bare mediene som gir oss et slikt inntrykk?

Om Pål Brekke

Pål Brekke har bakgrunn som solfysiker ved Institutt for teoretisk astrofysikk der han i 1993 tok sin doktorgradavhandling. Fagfeltet er observasjoner og tolkning av solens ultrafiolette spektrum og har benyttet data fra både Spacelab 2 på romferge Challenger og fra ulike rakett- og satellitt-instrumenter. Han var også en sentral del av den norske deltagelsen i solsatellitten SOHO (Solar end Heliospheric Observatory), et samarbeidsprosjekt mellom ESA og NASA. Fra 1995 til 1999 var han en del av operasjonsteamet i USA.

I perioden 1999-2004 arbeidet han for den erupeiske romorganisasjonen ESA (European Space Agance) som nestleder for SOHO-prosjektet - et av historiens mest vellykkede romprosjekter. Han var stasjonert ved SOHO kontrollsenteret på NASA's Goddard Space Flight Center like utenfor Washington DC. Brekke ble nylig ansatt ved Norsk Romsenter som seniorrådgiver innen romforskning og jordobservasjon.

Pål Brekke har publisert mer enn 40 vitenskapelige publikasjoner om solen og sol-jord vekselvirkning. Han har bidratt til popularisering av romforskning gjennom flere artikler og utallige foredrag i inn og utland og opptrer ofte i nyhetsmedier. Dette inkluderer en rekke intervjuer på CNN, USA Today, BBC, Der Spiegel etc.