MENY

Paneldebatt om lærerrollen og lærerutdanningen

Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk (IAS) og Pedagogstudentene ved Universitetet i Stavanger inviterer alle som er interessert i lærerrollen og lærerutdanningen til paneldebatt om stortingsmeldingen om ny lærerutdanning som regjeringen la fram fredag 6. februar. Paneldebatten finner sted tirsdag 17. februar i Ø-120 (Arne Rettedals hus) kl.12.15-14.00

Lektor ved Nansenskolen Inge Eidsvåg mener dette må være den viktigste storingsmeldingen på flere år og Kunnskapsdepartementet oppsummerer på sine nettsider: Gjennom mer spesialisering, et nytt og utvidet pedagogikkfag og bedre veiledning og oppfølging av nye lærere, skal flere bli bedre rustet til å gjøre jobben i klasserommene. Det er hovedmålet og de viktigste endringene i regjeringens stortingsmelding om ny lærerutdanning

Les hele stortingsmeldingen.

Hva forteller denne viktige meldingen om læreren – rollen og utdanningen? Hvilke muligheter har grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger til å møte kravene til endringer meldingen foreslår?

Disse deltar i panelet:
Student Ragnhild S. Dahle, allmennlærerstudent ved UiS og medlem i praksisutvalget
Student Gunnar Dyrseth, allmennlærerstudent ved UiS og Stor-representant i fakultetsstyret (HF)
Lærerutdanner (pedagogikk), Sissel Østrem, UiS
Lærerutdanner (praksis), Torill Stordalen, Madlavoll skole
Lærerutdanner, Peder Haug (pedagogikk), professor II ved UiS
Kommunaldirektør oppvekst skole i Sandnes kommune, Kari Bente Daae
Dekan, Det humanistiske fakultet (HF), Tor Hauken

Peders Haug innleder debatten. Hver paneldeltaker får fem minutter til å presentere sine betraktninger til stortingsmeldingen. Elaine Munthe styrer paneldebatten.

Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk utfordrer panelet, og forhåpentligvis et aktivt publikum tirsdag 17. februar i Ø-120 (Arne Rettedal Hus) kl.12.15-14.00