MENY

Pangstart for alumni-nettsted

På et drøyt halvår har 3200 tidligere studenter registrert seg på Universitetet i Stavangers nye nettverk på nettsiden http://alumni.uis.no. Her møtes de for å bli oppdatert på UiS og hverandre.

– Sammenlignet med andre institusjoner har vi over en relativ kort tidsperiode hatt en pangstart og satt rekord i antall registrerte alumner, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes. Hun gir ros til sjefen for alumnivirksomheten ved UiS, Ellinor Sundseth i strategi- og kommunikasjonsavdelingen, som har bygget opp tjenesten.
Universitetet i Oslo og Høgskolen i Bergen har fått henholdsvis 6000 og 3400 alumner til å registrere seg i løpet av en fireårsperiode. Til sammenligning har altså UiS rekruttert 3200 på under åtte måneder.

Kan følge med
– Det har gått fortere enn jeg trodde på forhånd. Jeg får masse tilbakemeldinger og opplever at folk virkelig vil være med i nettverket UiS Alumni. De er ivrige etter å holde kontakt med sitt gamle lærested og tidligere studiekolleger. Mange uttrykker stolthet over å ha gått på UiS. Den stoltheten synes jeg vi skal dyrke, sier Ellinor Sundseth.
Michelle Sandra Aitken er en av de mange som har tatt det nye tilbudet i bruk.
– Jeg har vært vant med dette fra mine studier i USA. Det er en veldig god måte å holde kontakt med tidligere studiekamerater på, og man bygger nettverk. Andre sosiale nettsider kan komme og gå, men et alumni-nettverk står seg, sier hun.
Aitken er master i samfunssikkerhet fra 2002. Hun er med i en egen gruppe for tidligere studenter innen faget.
– Med slike grupper kan jeg følge med på nyheter innen mitt felt og diskutere faglige spørsmål med andre som har samme bakgrunn. Det var noe jeg savnet før alumni-nettverket ble startet, forteller Aitken, som i dag jobber i Bayes Risk Management i Stavanger.

Mange fordeler
Ordet alumnus er latin for ”fostersønn” og ble tidligere brukt om elever ved kostskoler i utlandet. I moderne tid er alumni blitt et begrep for tidligere studenter ved høyskoler og universiteter.
Et alumni-nettverk har mange fordeler, både for studentene og universitetet. Studentene treffer igjen gamle kjente og kan danne egne nettgrupper for å holde kontakten. Det kan være hyggelig i seg selv, samtidig som man får et karrierenettverk innenfor den bransjen man er utdannet til. I tillegg blir man oppdatert på kurs, konferanser og åpne forelesninger og andre nyheter fra universitetet. Tidligere studenter som nå sitter med ansettelsesansvar, vil kunne bruke nettverket for å finne gode medarbeidere.

Markedsføring
UiS har også svært mye å hente på å etablere et alumni-tilbud. Universitetet får en gratis, målrettet og unik kanal for dialog med tidligere studenter som nå er ute i arbeidslivet. Dette gir for eksempel mulighet for markedsføring av ordinære studier og etter- og videreutdanningstilbud direkte til målgruppen. Kontakten med tidligere studenter utgjør også en viktig profileringsarena. Ofte er det slik at studenter er mer positive til lærestedet etter at de har sluttet, enn da de faktisk var studenter. Blir slike holdninger vedlikeholdt, har UiS tusenvis av gode ambassadører som kan påvirke sine miljøer. Det kan virke positivt på rekruttering av både ansatte og studenter.
Alumn-databasen gir også mange andre muligheter. Universitetet kan innhente tilbakemeldinger gjennom nettundersøkelser, finne gjesteforelesere, mentorer for studentene, eksterne sensorer, kandidater til fagråd og andre ressurspersoner. I utlandet er det også vanlig å bruke denne kanalen til å hente inn penger i form av sponsormidler og pengegaver.

Basen vokser
I Norge er det først de siste årene at høyere utdanningsinstitusjoner har viet tidligere studenter særlig oppmerksomhet. Til gjengjeld er dette noe mange institusjoner innen høyere utdanning nå satser på. Universitetet i Stavanger har hittil brukt beskjedne ressurser. Bare én person har vært ansatt for å bygge opp nettverket. Likevel har basen vokst med racerfart siden oppstarten i juni, og arbeidet fortsetter.
Ifølge handlingsplanen for denne virksomheten er målet 6000 registrerte alumner innen 2011. Med nye medlemmer som kommer til hver eneste dag, er dette et realistisk mål.