MENY

Papirløse styremøter ved UiS

Fra og med styremøtet 27. november 2013 lastes styreinnkalling, saksdokumenter og referat ned på iPad med programmet GoodReader eller på PC/laptop fra hjemmesiden som før.

Dermed er universitetsstyret endelig digitalisert, og de store papirhaugers tid er forbi.

Dette er et stort framskritt både med hensyn til miljøet og med hensyn til tiden det tar å distribuere dokumentene. Vi regner med at styremedlemmene får fra ett til to døgn ekstra til forberedelse.

De tekniske løsningene for trygg utsending av dokumenter som er unntatt offentlighet, er ennå ikke på plass. De relativt få slike saker styret har til behandling, vil foreløpig bli sendt ut på papir.

Rundt om i organisasjonen arbeides det med å få på plass papirløse styre- og utvalgsmøter, så UiS er på god vei til å oppfylle statens ambisjoner om en grønnere saksbehandling.     

UiS-logo