MENY

– Pårørende må involveres mer

– Forskning viser at pårørende ikke blir lyttet til i dagens helse- og velferdstjenester, sier Kristin Humerfelt. Det vil Nettverk for pårørendeforskning gjøre noe med. 11.-12. juni samles forskere og praktikere for å dele og utvikle kunnskap om temaet.

– Mer involvering av pårørende kan bidra til at pasienten raskere får rett diagnose og tjenestene kan bli bedre koordinert. Pårørende kan komme med viktig informasjon, som helsevesenet kan gjøre nytte av, sier Kristin Humerfelt, leder for ved Universitetet i Stavanger.

– Det er også viktig å gi pårørende støtte. Noen har tunge omsorgsoppgaver i hjemmet, mens andre kan oppleve det å være pårørende som psykisk krevende. Ved å gi pårørende støtte og oppfølging, kan helse- og velferdstjenesten unngå at pårørende selv blir utslitte og syke. Stortingsmelding 29 retter søkelys mot en ny pårørendepolitikk, påpeker hun.

Tverrfaglig nettverk
Forskergruppen ved UiS startet opp Nettverk for pårørendeforskning i desember, 2013. På samlingen 11. og 12. juni er det deltakere fra offentlig og frivillig sektor innen både somatikk, psykisk helsevern og rusproblematikk. Fylkesmannen i Rogaland og Helsedirektoratet er også tilstede.

To hender holder i hverandre

Pårørende kan være en ressurs for helse- og velferdstjenesten. – Det er viktig å gi denne gruppen støtte og oppfølging, sier Kristin Humerfelt. Illustrasjonsfoto: iStock