MENY

Pedagogens mange roller

Professor Pat Petrie fra England foreleste om sosial pedagogikk til en lydhør forsamling under sitt besøk på Universitetet i Stavanger.

Den anerkjente professoren fra Institute of Education ved University of London er en av de fremste på sitt område. Hun har studert sosial pedagogisk praksis i ulike land, og fungerer for tiden som rådgiver for den britiske regjering.

Opp mot 20 interesserte hadde funnet veien til forelesningen i Kjell Arholms hus, hvor Petrie fortalte om ulike lands forskjellige oppfatninger av pedagogens rolle.

Petrie, som også har studert pedagogisk forståelse og praksis i Danmark og Sverige, er opptatt av å gjøre politikere i England mer oppmerksom på viktigheten av sosialpedagogikk, og da spesielt praksisen i de nordiske landene.

Etter sitt faglige innlegg var Petrie interessert i å møte faglige ansatte ved UiS for dialog om eventuelle framtidige samarbeid.