MENY

Per A. Amundsen i NTVA

Professor Per A. Amundsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS, holder foredraget Pulvere – kaotiske materialer? i møtet i Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) torsdag 3. mai kl. 19.00.

Foredraget holdes i Styrerommet, Arne Rettedals bygg, Kjell Arholmsv. 41.
Pulvere, dvs granulære materialer som sand, grus, korn, mel osv., har vært en viktig del av den teknologiske hverdagen siden før egypterne bygget pyramidene.
Likevel mangler  vi fortsatt en praktisk brukbar generell tilnærmelse for å beskrive og forutsi pulveres oppførsel, og overraskende nye fenomener rapporteres stadig.
Tradisjonell kontinuumsmekanikk og termodynamikk viser seg utilstrekkelige for å analysere selv tilsynelatende enkle problemer, og erfaring og intuisjon basert på kunnskap om elastisitetsteori, fluiddynamikk og termodynamikkens hovedsetninger kan vise seg svært så villedende.

Foredraget gir en innføring i fysikken bak denne egenrådige oppførselen.