MENY

Per A. Amundsen leder av NOKUT-komite

Professor Per A. Amundsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS, er oppnevnt av NOKUT som leder av sakkyndig komite som skal vurdere akkreditering av ph.studium i gass- og energisystemer ved Høgskolen i Telemark.

Komiteen består ellers av professor Alex C. Hoffmann, Universitetet i Bergen, og prof. em. Gustaf Olsson, Lunds Universitet og Chalmers Teknologiske Universitet.

Førsteamanuensis Runar Bøe, Institutt for petroleumsteknologi, UiS, er oppnevnt som sekretær.