MENY

Per Arne Bjørkum er tilsatt som dekan ved UiS

Per Arne Bjørkum er tilsatt i åremålsstillingen som dekan ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet ved UiS for en periode på fire år

Bjørkum tok sin doktorgrad (dr.philos) ved UiO, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet i 1992. Han er utdannet cand.real innenfor petroleumgeologi ved UiB.

Bjørkum har vært tilsatt ved Statoil fra 1990. Først som seksjonsleder, senere som teknisk rådgiver, overgeolog, sjefsforsker for leting og nå som spesialist. Før tiden ved Statoil har han erfaring som seniorforsker, avdelingsleder og fagleder ved Rogalandsforskning og som seniorgeolog ved Esso Norge. I studietiden har han vært lærer og vitenskapelig assistent.

Bjørkum har vært tilsatt som professor II i reservoargeologi ved HIS/UiS fra 1993 og som professor II ved UiB, Institutt for geovitenskap fra 2001.