MENY

Per Arne Bjørkum i seminar i naturvitenskap

Dekan Per Arne Bjørkum holder foredraget ”Hvorfor oljeselskapene ikke finner nok olje” i seminar for naturvitenskap torsdag 3. april kl. 14.15 i rom A 204, Kjølv Egelands hus.

Om foredraget

De siste 20 årene har verden brukt mer olje enn man har funnet. Man har hatt en god modell for hvor, når og hvordan olje og gass dannes. Problemet har vært at modellen for hvor oljen og gassen samles opp i feller, har vært meget mangelfull. 10 år med forskning har endret på det. 

Endringen kom fra en overraskende innfallsvinkel i den forstand at målet med forskningen i utgangspunktet ikke var rettet mot dette problemet, men var knyttet til termodynamiske/kinetiske egenskaper til kontaktflaten mellom kvarts-og glimmerkorn. Dette er et eksempel på at kunnskap på mikro-millimeter- (kornkontakter) nivå kan ha implikasjoner for kunnskap på 100 km (sedimentbasseng) nivå! Modellen som vi nå har for hvordan olje og gass opptrer (i reservoarer) i sedimentbasseng, er overraskende enkel. En konsekvens av modellen er at man nå kan lete mer kostnadseffektivt, men samtidig forsvinner noe av håpet man hadde om å finne olje og gass. Ikke alle liker det.