MENY

Per Dahl – første dr.philos ved UiS

Per Dahl disputerte fredag 10. november for dr.philos-graden ved Universitetet i Stavanger. Han har kartlagt 318 innspillinger av Edvard Griegs mest innspilte sang, Jeg elsker Dig.

Avhandlingen har tittelen ”Jeg elsker Dig! Lytterens argument. Grammofoninnspillinger av Edvard Griegs opus 5 nr.3.”. Dette blir den første dr.philos. ved Universitetet i Stavanger.

Jeg elsker Dig! er den sang av Grieg som er mest innspilt på grammofon. Dahl har gjort en kartlegging av 318 ulike innspillinger og viser hvordan interpretasjonen av sangen har endret seg fra første innspilling i 1899 og frem til i dag.

Grammofonplatens mulighet til å fristille musikkverket fra konsertsalen åpnet for tolkninger som var rettet mot et publikum uavhengig av deres sosiale status og notekunnskap. Dermed vokste det frem et kommersielt marked av musikklyttere som ikke gikk på konsert, men som kjøpte grammofonplater. Et hovedmoment i avhandlingen er derfor å avdekke på hvilke måter og i hvilken grad en innspilling av Jeg elsker Dig kan sies å tilhøre enten konsertsaltradisjonen eller kommerstradisjonen.

Resultatene av de empiriske studiene viser at både gjennomsnittstempo og avviksprofil for de ulike frasene er temmelig konstant gjennom hele tidsperioden, men den uttrykksmessige variasjonen er større i konsertsaltradisjonen enn i kommerstradisjonen. Dahl påpeker at en fremførings legitimitet (riktighet) i hovedsak er avhengig av den sosiale ramme rundt fremføringen, mens fremføringens validitet (gyldighet) er avhengig av dens tilknytning til en tradisjon.

Grammofonplaten har utfordret partituret som objektiv representant for musikkverket. Dahl betrakter et musikkverk som en sosial konstruksjon som etableres og vedlikeholdes av tre persongrupper; komponisten, utøveren og lytteren. Her tas lytterens posisjon som utgangspunkt og Dahl drøfter musikkestetiske, analytiske og kognitive tilnærminger til en ny beskrivelse av musikkopplevelsen hvor tolkningselementene er fristilt fra noten/partituret.

Per Dahl har vært tilknyttet musikkonservatoriet i Stavanger siden 1979, og var rektor ved Høgskolen i Stavanger i perioden 2000-2003.

Se også tv-reportasjen fra Strategi- og kommunikasjonsavdelingen/Nettop om avhandlingen.