MENY

Peter A. Schwarz blir ECIU-koordinator

I kjølvannet av Universitetet i Stavangers medlemskap i European Consoritum of Innovative Universities (ECIU) er Peter A. Schwarz (30) utpekt som lokal ECIU-koordinator ved UiS.

Peter A. Schwarz innehar i dag stillingen som alumnikoordinator og rådgiver for samfunnskontakt i strategi- og kommunikasjonsavdelingen (SKA) ved UiS. Arbeidet som UiS' ECIU-koordinator medfører at Peter vil få redusert noen av dagens arbeidsoppgaver i SKA, men han skal fortsatt koordinere universitetets alumnivirksomhet og være rådgiver innen samfunnskontakt.

Peter har en bachelorgrad i offentlig administrasjon og ledelse og en mastergrad i helseledelse og helseøkonomi, begge fra Universitetet i Oslo. Han har også studert innovasjon og entreprenørskap ved Rice University i Houston, gjennom Gründerskolen. Tidligere har han blant annet hatt engasjementer i Finansdepartementets administrasjonsavdeling og i HR-avdelingen til Laerdal Medical. Peter har politisk bakgrunn og er i dag fast møtende vara til fylkestinget i Rogaland. Schwarz er også styremedlem i Kommunikasjonsforeningen i Rogaland og leder arbeidet med det nasjonale høstseminaret til Norsk kommunikasjonsforening i 2013. Han begynner å jobbe som ECIU-koordinator 1. desember 2012.